DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

WYKAZ STAŻY ZAPLANOWANYCH NA WAKACJE 2021

Partner Projektu zamieszcza poniżej harmonogram staży realizowanych w ramach projektu.

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – Wakcje 2021

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

 

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 kursy nauczyciele

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 kursy nauczyciele

 

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

 

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z  4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz w szkołach zawodowych określono, iż wszystkie potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

  • w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy zaplanowano organizację staży i praktyk dla 226 uczniów;
  • organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do ZRK;
  • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
  • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych, które zostało ustalone na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

  • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli;
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
  • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty

  • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN

 

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja Uczestnictwa – nauczyciel

Deklaracja Uczestnictwa – uczeń

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-4-10-2019