DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy harmonogramy form wsparcia obowiązujące w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 – wrzesień 2022

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

Harmonogram Form Wsparcia WRZESIEŃ 2022 KUŚ

DZ ZS1 harmonogram form wsparcia wrzesień 2022

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

DZ IX 22 Harmonogram Form Wsparcia

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

ZSiPKZ Harmonogram Form Wsparcia wrzesień

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Harmonogram staży realizowanych w okresie wakacyjnym w ramach projektu.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ZS 1 Wakcje 2022

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ZS 2 Wakcje 2022

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ZS 2 Wakcje 2022

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ZS 3 Wakcje 2022

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ZS 3 Sierpień 2022

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawia

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – Bielawa Wakcje 2022

 

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy harmonogramy form wsparcia obowiązujące w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – czerwiec 2022.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

ZS 1 Harmonogram czerwiec 2022.docx

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

ZS 2 Harmonogram Form Wsparcia -czerwiec

DZ VI 22 Harmonogram Form Wsparcia

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

ZS 3Harmonogr. doradztwo całościowe czerwiec

Staże uczniowskie

ZS 3 HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY -2022

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

ZSiPKZ Harmonogram Form Wsparcia czerwiec

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – maj 2022.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

ZS 1 Harmonogram maj 2022.docx

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

DZ, V 22, Harmonogram Form Wsparcia zmiana

Harmonogram Form Wsparcia ZS 2 zajęcia

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

4b. Harmonogram Form Wsparcia maj 2022

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

ZsiPKZ Harmonogram Form Wsparcia _DZ _maj22-

ZSiPKZ Dodatkowe zajęcia Harmonogram Form Wsparcia_maj22

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – kwiecień 2022.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

ZS 1 doradztwo kwiecień 2022 Harmonogram Form Wsparcia

ZS 1 Kwiecień Harmonogram Form Wsparcia

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

ZS 2 Doradztwo kwiecień 2022 Harmonogram Form Wsparcia

Harmonogram Form Wsparcia – kwiecień –

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

ZS 3 Harmonogram Form Wsparcia kwiecień 2022

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Harmonogram Form Wsparcia_ Bielawa kwiecień 2022

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – marzec 2022.

Zespół Szkół nr 1 w Dzierżoniowie

Harmonogram Form Wsparcia ZS1 marzec 2021

Zespół Szkół nr 2 w Dzierżoniowie

DZ, III 22, Harmonogram Form Wsparcia-

HFW – ZS2 marzec zajęcia-

Zespół Szkół nr 3 w Dzierżoniowie

4a. Harmonogram Form Wsparcia marzec 2022

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Harmonogram Form Wsparcia_marzec 2022-

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – luty 2022.

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – ferie zimowe 2021

Harmonogram JZ- ZS1 2022.02 – Luty

Harmonogram luty 2022 MS

Harmonogram_Form_Wsparcia_luty_2022

Harmonogram Form Wsparcia luty21

Harmonogram-Form-Wsparcia-ZSiPKZ- aktualizacja

Harmonogram Form Wsparcia luty ZS3

Harmonogram Form Wsparcia – ZS2 -zmiany

Harmonogram Form Wsparcia-DZ.ZS2

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – styczeń 2022.

Harmonogram-Form-Wsparcia-DORADZTWO

Harmonogram-styczeń-2022-zajęcia-dodatkowe odwołane

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – grudzień 2021.

Harmonogram-Form-Wsparcia-zajęcia-zmiana-20.12.2021

Harmonogram Form Wsparcia – zajęcia – zmiana 17.12.2021

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA XII zmiana z 03.12

HFW – DORADZTWO XII

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA XII

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – listopad 2021.

Harmonogram Form Wsparcia – zmiana z dn. 26.11.2021 r

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA

Harmonogram Form Wsparcia – ZAĘCIA-zmiana z dn. 15.11.2021

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO – zm. z dnia 10.11.2021

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – październik 2021.

zajęcia październik

Doradztwo październik

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022.

Harmonogram Form Wsparcia wrzesień 2021

 

WYKAZ STAŻY ZAPLANOWANYCH NA WAKACJE 2021

Partner Projektu zamieszcza poniżej harmonogram staży realizowanych w ramach projektu.

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – Wakcje 2021

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

 

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 kursy nauczyciele

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 kursy nauczyciele

 

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

 

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z  4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz w szkołach zawodowych określono, iż wszystkie potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

  • w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy zaplanowano organizację staży i praktyk dla 226 uczniów;
  • organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do ZRK;
  • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
  • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych, które zostało ustalone na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

  • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli;
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
  • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty

  • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN

 

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja Uczestnictwa – nauczyciel

Deklaracja Uczestnictwa – uczeń

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-4-10-2019