DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – styczeń 2022.

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO – aktualizacja z dnia 21.01.2022

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO

Harmonogram styczeń 2022

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – grudzień 2021.

Harmonogram-Form-Wsparcia-zajęcia-zmiana-20.12.2021

Harmonogram Form Wsparcia – zajęcia – zmiana 17.12.2021

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA XII zmiana z 03.12

Harmonogram-Form-Wsparcia-DORADZTWO-XII

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA XII

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – listopad 2021.

Harmonogram Form Wsparcia – zmiana z dn. 26.11.2021 r

Harmonogram Form Wsparcia – ZAJĘCIA

Harmonogram Form Wsparcia – ZAĘCIA-zmiana z dn. 15.11.2021

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO

Harmonogram Form Wsparcia – DORADZTWO – zm. z dnia 10.11.2021

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej przedstawiamy zaktualizowany harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022 – październik 2021.

zajęcia październik

Doradztwo październik

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Poniżej zamieszczamy aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu w roku szkolnym 2021/2022.

Harmonogram Form Wsparcia wrzesień 2021

 

WYKAZ STAŻY ZAPLANOWANYCH NA WAKACJE 2021

Partner Projektu zamieszcza poniżej harmonogram staży realizowanych w ramach projektu.

HARMONOGRAM REALIZACJI STAŻY – Wakcje 2021

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

 

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 kursy nauczyciele

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w szkołach realizujących zadania w ramach projektu.

Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 kursy nauczyciele

 

Projekt pn.: „DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

 

Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli) z  4 zespołów szkół zawodowych mieszczących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz w szkołach zawodowych określono, iż wszystkie potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

  • w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy zaplanowano organizację staży i praktyk dla 226 uczniów;
  • organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do ZRK;
  • organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
  • doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych, które zostało ustalone na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

  • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
  • wzrost kompetencji nauczycieli;
  • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
  • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. 

Planowane efekty

  • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
  • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN

 

Okres realizacji projektu 01.01.2021 – 30.06.2023

 

Dokumenty rekrutacyjne:

 

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Regulamin uczestnictwa

Deklaracja Uczestnictwa – nauczyciel

Deklaracja Uczestnictwa – uczeń

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-4-10-2019