Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

ROK SZKOLNY 2021/2022

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

1. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – wrzesień 2021

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

1. Harmonogram zajęć – Wrzesień 2020 r.

1a. Harmonogram zajęć – Wrzesień 2020 r. – zmiana z 23.09.2020 r.

1b. Harmonogram zajęć – Wrzesień 2020 r. – zmiana z 24.09.2020 r.

1c. Harmonogram zajęć – Wrzesień 2020 r. – zmiana z 29.09.2020 r.

2. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r.

2a. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r. – zmiana z 02.10.2020

2b. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r. – zmiana z 07.10.2020

2c. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r. – zmiana z 12.10.2020

2d. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r. – zmiana z 21.10.2020

2e. Harmonogram zajęć – Październik 2020 r. – zmiana z 22.10.2020

3. Harmonogram realizacji form wsparcia – Listopad 2020

3a. Harmonogram-realizacji-form-wsparcia-listopad-2020 – zmiana z dnia 16.11.2020

3b. Harmonogram-realizacji-form-wsparcia-listopad-2020-zmiana-z-dnia-23.11.2020

4. Harmonogram-realizacji-form-wsparcia-grudzień-2020

4a. Harmonogram-realizacji-form-wsparcia-grudzień-2020-zmiana z 09.12.2020

4b. Harmonogram-realizacji-form-wsparcia-grudzień-2020-zmiana z 23.12.2020

5. Harmonogram realizacji form wsparcia-styczeń 2021

5a. Harmonogram realizacji form wsparcia-styczeń 2021- aktualizacja 27.01.2021

6. Harmonogram realizacji form wsparcia – luty 2021

6a. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – luty 2021 – aktualizacja 02.02.2021

6b. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – luty 2021 – aktualizacja 11.02.2021

6c. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – luty 2021 – aktualizacja 15.02.2021

6d. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – luty 2021 – aktualizacja 23.02.2021

6e. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – luty 2021 – aktualizacja 24.02.2021

7. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – marzec 2021

7a. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – marzec 2021 – zmiana z dnia 10.03.2021

7b. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – marzec 2021 – zmiana z dnia 15.03.2021

7c. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – marzec 2021 – zmiana z dnia 17.03.2021

7d. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – marzec 2021 – zmiana z dnia 19.03.2021

8. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – kwiecień 2021

8a. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – kwiecień 2021 – zmiana z 06.04.2021 r.

8b. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – kwiecień 2021 – zmiana z 13.04.2021 r.

8c. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – kwiecień 2021 – zmiana z 14.04.2021 r.

8d. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – kwiecień 2021 – zmiana z 21.04.2021 r.

9. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021

9a. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 07.05.2021

9b. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 12.05.2021

9c. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 13.05.2021

9d. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 18.05.2021

9e. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 19.05.2021

9f. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 20.05.2021

9g. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – maj 2021 – zmiana z dnia 25.05.2021

10. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021

10a. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 – aktualizacja z dnia 02.06.2021

10b. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 – aktualizacja z dnia 07.06.2021

10c. Harmonogram realizacji form wsparcia w projekcie – czerwiec 2021 – aktualizacja z dnia 10.06.2021

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

NAUKA ZDALNA W RAMACH PROJEKTU "ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

729x308

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zalecenie, zachęcające nauczycieli, aby w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały i wiedzę w formie zdalnej. W związku z powyższym część zadań realizowanych w ramach Projektu "Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie" odbędzie się w formie zdalnej. Dotyczy to form wsparcia, niewymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami oraz nauczycieli pracujących w trybie pracy zdalnej.

Poniżej Beneficjent zamieszcza listę zajęć, które odbywają sie w projekcie. Lista aktualizowana jest na bieżąco.

Harmonogram zajęć – Marzec 2020 r.

Harmonogram zajęć prowadzonych w formie zdalnej – Kwiecień 2020r.

Harmonogram zajęć prowadzonych w formie zdalnej – maj 2020r.

Harmonogram zajęć prowadzonych w formie zdalnej – maj 2020r. – zmiana z dnia 05.05.2020 r.

Harmonogram zajęć prowadzonych w formie zdalnej – maj 2020r. – zmiana z dnia 07.05.2020 r.

Harmonogram zajęć -Czerwiec 2020 r.

 

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało zawieszone od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach).

W związku z tym zawieszone zostały również zajęcia prowadzone w ramach projektu "Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie".

 


FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

Partner Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

1. Harmonogram zajęć – październik 2019

1a. Harmonogram zajęć – październik 2019 – zmiana z dnia 29.10.2019

2. Harmonogram zajęć – listopad 2019

2a. Harmonogram zajęć – listopad 2019 – zmiana z dnia 05.11.2019

2b. Harmonogram zajęć – listopad 2019 – zmiana z dnia 18.11.2019

2c. Harmonogram zajęć – listopad 2019 – zmiana z dnia 29.11.2019

3. Harmonogram zajęć – grudzień 2019

3a. Harmonogram zajęć – grudzień 2019 – zmiana z dnia 05.12.2019

3b. Harmonogram zajęć – grudzień 2019 – zmiana z dnia 12.12.2019

3c. Harmonogram zajęć – grudzień 2019 – zmiana z dnia 20.12.2019

4. Harmonogram zajęć – styczeń 2020

4a. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 13.01.2020

4b. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 14.01.2020

4c. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 15.01.2020

4d. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 24.01.2020

4e. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 27.01.2020

4f. Harmonogram zajęć – styczeń 2020 – zmiana z dnia 29.01.2020

4 g.Harmonogram-zajęć-styczeń-2020-zmiana-z-dnia-31.01.2020-1 

5. Harmonogram zajęć – luty 2020

5a. Harmonogram zajęć – luty 2020 – zmiana z dnia 03.02.2020 r.

5b. Harmonogram zajęć – luty 2020 – zmiana z dnia 05.02.2020 r.

5c. Harmonogram zajęć – luty 2020 – zmiana z dnia 17.02.2020 r.

5d. Harmonogram zajęć – luty 2020 – zmiana z dnia 24.02.2020 r.

6. Harmonogram zajęć – marzec 2020

6a. Harmonogram zajęć – marzec 2020 – zmiana z dnia 02.03.2020 r.

6b. Harmonogram zajęć – marzec 2020 – zmiana z dnia 05.03.2020 r.

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Projekt pn.: „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski

Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Podmioty realizujące projekt:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie

Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie

 

Projekt partnerski skierowany jest do 299 osób z 5 zespołów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Na podstawie przeprowadzonych diagnoz określono, iż wszystkie szkoły zawodowe potrzebują wsparcia wynikającego z dostosowania placówek do potrzeb rynku pracy.

 Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów (106K) w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
 • organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla 238 uczniów;
 • tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców
  w systemie edukacji zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego;
 • organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego
  w celu zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów;
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;
 • organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;
 • studia podyplomowe dla nauczycieli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
 • zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
 • wzrost kompetencji nauczycieli;
 • zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
 • zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych. 

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych; 

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł

Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł

W tym wkład UE: 2.097.175,37 zł

 

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy – nauczyciel

Formularz zgłoszeniowy – uczeń

Deklaracja Uczestnictwa – nauczyciel

Deklaracja Uczestnictwa – uczeń

RODO – od osoby, której dane dotyczą

RODO – od osoby, której dane nie dotyczą