ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "ABC PRZEDSZKOLAKA – WSPARCIE, ROZWÓJ, INTEGRACJA"

ROK 2020/2021

Beneficjent Projektu zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

Harmonogram – ABC – PP2 – aktualizacja 02.03.2021

Harmonogram – ABC – PP2 – aktualizacja 28.04.2021

Harmonogram form wsparcie – Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach – aktualizacja

Harmonogram form wsparcie – Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach – aktualizacja – 27.04.2021

Realizacja zajęć w okresie wrzesień – październik 2021:

Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach:

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ABC wrzesien 2021

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE ABC pazdziernik 2021

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – PP2 – (TUS)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ – PP2 – (ROBOTYKA)

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

W dniu 20.01.2021 r. na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach zamontowane zostały nowe elementy. 

Plac zabaw zakupiono w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja" nr RPDS.10.01-01-02-0035/19.

Plac zabaw 1

Plac zabaw 2

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Projekt pn.: „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu:

 • „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”

 Partnerzy projektu:

 • Gmina Łagiewniki
 • Gmina Miejska Dzierżoniów 

Podmioty realizujące projekt:

 • Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

 

Projekt partnerski skierowany jest do łącznej grupy 70 dzieci z 2 ośrodków wychowania przedszkolnego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Zakres projektu określony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb placówek oraz sytuacji demograficznej jednostek samorządu terytorialnego.

 Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci w celu zniwelowania zdiagnozowanych deficytów oraz podniesienia ich umiejętności;
 • utworzenie oraz bieżące utrzymanie 20 nowych miejsc przedszkolnych w Łagiewnikach;
 • organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w celu podniesienie ich kompetencji i umiejętności wykorzystywanych przy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

Ponadto:

W celu utworzenia nowej grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Łagiewnikach zaplanowano działania mające na celu dostosowanie pomieszczenia poprzez:

 • Przeprowadzenie drobnych prac remontowych
 • Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek

W celu usprawnienia prowadzenia zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie oraz
w celu ułatwienia przyswojenia wiedzy przez dzieci poprzez zabawę zaplanowano zakupić odpowiedni sprzęt.

 

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększenie szans edukacyjnych oraz wyrównanie zdiagnozowanych dysproporcji i deficytów wśród 70 dzieci, poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych ;
 • utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łagiewnikach;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Planowane efekty

 • wzrost kompetencji oraz umiejętności zawodowych, niezbędnych do pracy z dziećmi u 2 nauczycieli przedszkola w Łagiewnikach;
 • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej wśród grupy 70 dzieci objętych projektem;
 • zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 miejsc wychowania przedszkolnego;
 • podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci oraz wyrównanie zdiagnozowanych deficytów.

 

Wartość projektu: 633 109,05 zł

Dofinansowanie UE: 538 142,69 zł 

Okres realizacji projektu od: 2020-07-01 do: 2021-09-01