Czyste powietrze

czyste_powietrze

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery  z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie  mieszkańców, a także przynieść oszczędności finansowe w budżecie domowym.

Budżet projektu wynosi 103 mld złotych, z czego dofinansowania stanowią 63,3 mld złotych. Pozostała część w  kwocie 39,7 mld złotych dostępna będzie w formie pożyczki .

Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

W przypadku istniejących budynków mieszkalnych finansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na:

  • węzły cieplne;
  • kotły na paliwo stałe(węgiel lub biomasa);
  • systemy ogrzewania elektrycznego;
  • kotły gazowe kondensacyjne
  • pompy ciepła

Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i  mikroinstalacji  fotowoltaicznych.

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53tys.zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 roku, przy czym  zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie  podejmowane będą do 31.12.2027 r., a środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski są rozpatrywane przez właściwie terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków, a także w gminach, które podpisały porozumienie z WFOŚiGW .

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust.6.7pkt 6 Programu Czyste Powietrze koszty zakupu i montażu źródła ciepła,przyłącza cieplnego,gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

      

Aby dowiedzieć się więcej o programie zapraszamy mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego do punktu konsultacyjnego mającego swoją siedzibę w Dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych ul. Bielawska 15, pokój 11a (I piętro) 58-200 Dzierżoniów oraz konta na Facebooku – Czyste Powietrze – Powiat Dzierżoniowski, gdzie znajdą Państwo aktualności o Programie oraz harmonogram spotkań mobilnych w Państwa Gminach.

 

Punkt konsultacyjny czynny jest w godzinach:

poniedziałek– czwartek 7:30 – 15:30,

piątek 7:30 – 14:30.

tel. kontaktowy: 517 566 669 

e-mail: czystepowietrze@stowarzyszeniezd.pl