OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Studium wykonalności zawierające analizę ryzyka oraz dodatkowe informacje dla projektu pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie Studium wykonalności zawierające analizę ryzyka oraz dodatkowe informacje dla projektu pn. „EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Studium wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym krajowym i unijnym w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej w ramach programu FEDS 2021-2027 ujęte w ogłoszeniu o naborze nr FEDS.02.01-IZ.00-042/23, działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, typ 2.1 A – kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych (Województwo Dolnośląskie). Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Lidera), Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Gminy Pieszyce (Partnerów). Obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej tj.: budynek Zespołu Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, ul. Adama Mickiewicza 8 oraz budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, ul. Mikołaja Kopernika 124, 58-250 Pieszyce znajdujących się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 08 listopada 2023 r. do godz.: 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

OGŁOSZENIE

FORMULARZ OFERTOWY

PROJEKT UMOWY

OŚWIADCZENIE O WYKLUCZENIU

RODO

 

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim":

 

1. Czy dopuszczacie Państwo przesłanie oferty na skrzynkę pocztową e-mail/ podpisany – zeskanowany dokument?

Odpowiedź: Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera w biurze „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska” mieszczącym się pod adresem: Rynek 36/2, Dzierżoniów 58-200.

 

2. Prosimy o informację, jakie dokumenty posiadają budynki, będące przedmiotem zamówienia (inwentaryzacja, projekt budowlany, PFU, audyt lub rzuty) oraz prosimy przesłać krótki opis budynków (m2, m3, którego roku) lub rzuty.

Odpwiedź: Zgodnie z dokumentacją naboru, budynki posiadają niezbędną dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie (Audyt energetyczny). Niezbędne dokumenty przekazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy na wykonanie Studium.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "EkoPartnerstwo na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" w zakresie analiz ryzyka oraz dodatkowych informacji wynikających z wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi analizami finansowymi.

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA