ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Projekt pn.: „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy Projektu:

Gmina Bielawa

Gmina Miejska Dzierżoniów

Gmina Niemcza

Gmina Pieszyce

Gmina Piława Górna

Przedmiotowy Projekt dotyczy modernizacji 3421 punktów świetlnych wraz z infrastrukturą zarządzającą oświetleniem na terenie 5 Gmin z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego. W ramach Projektu przewiduje się wykorzystanie TIK m.in. w postaci systemu sterowania oświetleniem, który pozwoli na regulowanie parametrów oświetlenia w zależności od natężenia ruchu. Kompletność Projektu gwarantuje zastosowanie przez każdą z Gmin równomiernego oświetlenia na całej długości dróg i ulic. Projekt jest kontynuacją wieloletnich, kompleksowych działań samorządów w obszarze działań ekologicznych, obniżających zużycie energii w obiektach użyteczności publicznej. Modernizacja oświetlenia na terenie pięciu z siedmiu gmin Powiatu pozwoli na znaczne ograniczenie niekorzystnego wpływu infrastruktury użyteczności publicznej na środowisko naturalne.

Cele projektu:

Głównymi celami realizacji projektu są:

– ograniczenie niskiej emisji (szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 835,01 ton),

– zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dot. infrastruktury publicznej (1080,75 MWh/rok),

– renowacja infrastruktury publicznej w celu podniesienia efektywności energetycznej,

– wzrost jakości życia mieszkańców, poprzez poprawę jakości powietrza,

– wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, dzięki poprawie stanu otoczenia i infrastruktury drogowej.

Planowane efekty:

Głównymi odbiorcami efektów projektów będą mieszkańcy powiatu. Dzięki czystemu środowisku i odnowionej infrastrukturze oświetleniowej zwiększy się jakość ich życia oraz bezpieczeństwo. Efekty ekonomiczne dotyczą obniżenia kosztów oświetlenia ulicznego na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, a oszczędności gmin wynikające ze zmniejszenia zużycia energii elektrycznej będą mogły być wykorzystywane w innych aspektach funkcjonowania społeczności lokalnej. Przejście na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym stanowi jeden z najważniejszych celów polityki Unii. Jednym z kroków podejmowanym przez gminy powiatu dzierżoniowskiego, w celu wpisania się w założenia UE będzie realizacja niniejszego Projektu.

Wartość projektu: 8 867 043,93 PLN

Wkład UE/Dofinansowanie: 6 622 730,42 PLN

Okres realizacji projektu: 2020-06-01 – 2023-01-31