Miesieczne archiwa: Październik 2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.: „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 09.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: 

"ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozówój, integracja" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż 5 (pięciu) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 250 (dwustu pięćdziesięciu) sztuk naklejek samoprzylepnych w ramach promocji projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 19.10.2020 r. do godz. 11:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

2. Wzór umowy