Miesieczne archiwa: Wrzesień 2019

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie”.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorDzierżoniów, dnia 24.09.2019 r.

SZD.ZP.16.2019

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.:

"Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Zdobyte doświadczenie – szansą na zatrudnienietj.: zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż 7 (siedmiu) naściennych, jednostronnych plakatów oraz na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 500 (pięciuset) sztuk naklejek samoprzylepnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 02.10.2019 r. do godz. 11.00.

Szczegóły zamówienia znajduja się w poniższych załącznikach:

 

Ogłoszenie

Wzór umowy