Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego

stowarzyszenie_unia

Projekt pn. "Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego"  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski

 

Cel Projektu:

Głównym celem Projektu jest rozwój inrastruktury edukacyjnej w czterech szkołach zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie im. prof. W. Rotkiewicza ,

2. Zespół Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego ,

3. Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej,

4. Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

a w szczególności polepszenie warunków kształcenia oraz podniesienia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

 

Realizacja założonego celu możliwa będzie poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych do 13 pracowni przedmiotowych oraz adaptację/remont 10 z 13 pracowni. 

 

Planowane efekty:

Dzięki realizacji Projektu możliwe stanie się zwiększenie szans zatrudnienia osób do 25 roku życia z wykształceniem zawodowym, a to m.in. poprzez:

– podniesienie poziomu kształcenia zawodowego,

– wzbogacenie oferty szkolenia zawodowego,

– dostosowanie oferty szkolenia zawodowego,

– dostosowanie oferty szkolenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy,

– unowocześnienie procesu dydaktycznego z nastawieniem na praktyczną nauką zawodu na urządzeniach i maszynach użytkowanych przez lokalnych przedsiębiorców.

 

W ramach realizacji Projektu wsparcie otrzymają 3 pracownie interdyscplinarne, gastronomiczna z obsługą klienta, hotelarska z jednostką mieszkalną, ekonomiki i rachunkowości handlowej, geodezyjna, architektury krajobrazu, mechanicznej obsługi skrawaniem, dignoastyki samochodowej, obróbki ręcznej, odnawialnych źródłe energii oraz CNC.

 

Budżet Projektu:

Wartość Projektu: 2 890 809,05 PLN

Wkład Funudszy Europejskich: 2 457 187,71 PLN 

 

Zakonczenie realizacji Projektu planuje się na październik 2018 r.