Miesieczne archiwa: Lipiec 2016

Pracowite półrocze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska

Pięć wniosków na kwotę ponad 20 milionów złożyło w ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Jakie inwestycje chcemy realizować w ramach partnerstwa naszych samorządów i nad jakimi wnioskami będzie pracować biuro stowarzyszenia w najbliższym czasie?

Pięć wniosków na kwotę ponad 20 milionów złożyło w ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Jakie inwestycje chcemy realizować w ramach partnerstwa naszych samorządów i nad jakimi wnioskami będzie pracować biuro stowarzyszenia w najbliższym czasie?

W pierwszym półroczu stowarzyszenie złożyło 5 wniosków partnerskich na kwotę 20.618.595,53 zł. Projekty obejmują aż 38 oddzielnych inwestycji. W najbliższych planach jest przygotowanie wniosków dotyczących budowy ścieżek rowerowych, rewitalizacji i inwestycji w odnawialne źródła energii.

23 czerwca odbyło się zwyczajne zgromadzenie ogólne członków stowarzyszenia tworzonego przez Dzierżoniów, Bielawę, Pieszyce, Piławę Górną, Gminę Dzierżoniów, Niemczę, Gminę Łagiewniki i Powiat Dzierżoniowski. W jego trakcie podjęto m. in. uchwały  o zatwierdzeniu sprawozdań i udzielenia zarządowi absolutorium z dotychczasowej działalności. Wójtowie i burmistrzowie naszych samorządów rozmawiali także o konieczności zmian w komunikacji na terenie naszego powiatu. 
 

 

Lp. Nazwa projektu Lider – partnerzy Wnioskowana kwota dofinansowania (PLN) Termin złożenia wniosku Etap weryfikacji
1. „Zwiększenie dostępności infrastruktury edukacji przedszkolnej       w Powiecie Dzierżoniowskim”.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Gmina Dzierżoniów, Gmina Niemcza.

 

5.610.441,46  18 marca 2016 – po ocenie technicznej oraz formalnej,
– ocena merytoryczna
2. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska   
GM Dzierżoniów, 
G. Dzierżoniów
G. Pieszyce, 
G. Bielawa,
G. Niemcza
9 276 021,42  25 maja 2016 r. – ocena formalna
3. „Nowoczesna szkoła –  inwestycją w przyszłość” –  rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie  pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

 G. Piława Górna, 
GM Dzierżoniów, 
G. Pieszyce, 
Powiat Dzierżoniowski, G. Łagiewniki, 
G. Bielawa.

 

2.403.519,35  23 maja 2016 r.  – po ocenie technicznej, – wniosek po ocenie formalnej – przekazany  do oceny merytorycznej 
4. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

Powiat Dzierżoniowski 

 

871 425,59  31 maja 2016 r. – ocena  merytoryczna 
5. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska 

 Powiat Dzierżoniowski 

 

2 457 187,71        23 czerwca 2016 r. – ocena techniczna

Razem 

 

                  20.618.595,53 .-                    

 

 

 

Źródło: UM Dzierżoniów/SZD