Miesieczne archiwa: Czerwiec 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 14.06.2019 r.

SZD.ZP.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA

W dniu 12.06.2019 r. Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" pracować będzie do godziny 14:15. 

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorSZD.ZP.11.2019

Dzierżoniów, dnia 04.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

SZD.ZP.10.2019

Dzierżoniów, 03.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM"

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego