Miesieczne archiwa: Styczeń 2019

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

SZD.RPO.10.2.23.2019                                                                                                                                                                                                          Dzierżoniów, 31.01.2019 r.

 

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1.       Zamawiający:

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

W dniu 23.01.2019 r. zapytanie o cenę umieszczono na stronie Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?p=1058) oraz skierowano do sześciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.       Lista ofert:

Do dnia 31.01.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęły dwie oferty.

Lp.

Oferent

Cena część I
(PLN brutto)

Cena część II

(PLN brutto)

Uwagi

1.

 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

 

1 278,00

2 879,00

Brak uwag

2.

 

Progresart Sławomir Tryniecki
ul. Cicha 4/6
58-200 Dzierżoniów

 

1 906,50

3 001,20

Brak uwag

 

 

3.       Rozstrzygnięcie

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert zamówienie otrzymuje:

 

Marginez
Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

4.       Uwagi: Brak

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Joanna Sadolewska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 25.01.2019 r.

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców, że dokonał sprostowania w cenie brutto oferty nr 5, uwzględniając zapisy Działu XII pkt. 4 SIWZ, zgodnie z deklaracją Wykonawcy, który złożył ofertę nr 5 w CZĘŚCI I- sprzęt elektroniczny.

Sprostowanie – Część I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 24.01.2019 r.

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

Poniżej Zamawiający publikuje Protokół z otwarcia ofert wraz z załącznikiem.

Protokół z sesji otwarcia ofert_24 01 2019

Załącznik do protokołu z Sesji otwarcia ofert_24 01 2019

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 23.01.2019 r.

 

SZD.RPO.10.2.23.2019

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych z podziałem na części
w ramach projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.       Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

2.       Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szukawspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego składa się z 2 części.Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 22 (dwudziestu dwóch) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1000 (tysiąca) sztuk naklejek samoprzylepnych. Część druga zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 16 (szesnastu) jednostronnych roll-upów.

 

a)      Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 22 (dwudziestu dwóch) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 1000 (tysiąca) sztuk naklejek samoprzylepnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz zgodnie z wytycznymi

  Wytyczne dotyczące plakatów:

– ilość: 22 sztuki (dwadzieścia dwie)

– wymiary: 297 mm wys. X 420 cm szer.,

– materiał: spienione PCV 3 – 5 mm,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
– montaż plakatów należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w: Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach,  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej, Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mościsku, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piławie Dolnej, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ostroszowicach, Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

   Wytyczne dotyczące naklejek samoprzylepnych:

– ilość: 1 000 sztuk (tysiąc),

– wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

b)      Część druga – zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 16 (szesnastu) jednostronnych roll-upów zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu
w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa projektu, informacja o współfinansowaniu, logotypy oraz 3 zdjęcia związane
z tematyką projektu przedstawiające m.in. pracownie: matematyczno-przyrodnicze, językowe, logopedyczne. Zdjęcia zamieszczone na roll-upach powinny zostać powielone
i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia).

·         Parametry techniczne roll-upów:

– format roll-upów: w orientacji pionowej,

– wymiary: 85 cm szer. x 200 cm wys.,

– konstrukcja roll-upu: aluminiowa,

– podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej
w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M.

– trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonane metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720X1440 dpi – pełen kolor wydruku, czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– materiał: m.in. Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działania promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

-akcesoria: wielowarstwowa, usztywniania torba transportowa w zestawie,

-roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów,
– dostawa roll-upów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego do: Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika
w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie – Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej, Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Niemczy, Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Mościsku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piławie Dolnej, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ostroszowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tuszynie.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych. 

3.       Termin realizacji zamówienia:

a)       Część pierwsza – dostarczenie do siedziby Zamawiającego, etykiet samoprzylepnych  oraz dostawa i montaż plakatów we wskazanych przez Zamawiającego miejscach w terminie:  do 18 lutego 2019 r.

b)      Część druga – dostawa roll-upów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego w terminie: do 18 lutego 2019 r.

4.       Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena)

5.       Termin i sposób składania ofert:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać  na w/w adres w terminie do 31.01.2019 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

·         nazwa Oferenta oraz adres

·         dopisek: Oferta – wykonanie materiałów informacyjno -promocyjnych dla projektu pn. „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”
Część …..

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto, w tym montaż i dostawę o której mowa w punkcie 2, a) i b) za wykonanie danej części zamówienia. W przypadku składania oferty na wszystkie części, każdą część zamówienia należy wycenić osobno.

6.       Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 31 stycznia 2019 r. o godz. 11:15.

7.       Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

8.       Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

9.       Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Ogłoszenie 10.2

Wzór umowy – część pierwsza

Wzór umowy – część druga

Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów 21.01.2019 r.

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na   na Część I (dostawa mebli) w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-cz. I meble

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 18.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

 Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_8

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 18.01.2019r.

Zamawiający zawiadamia, że otwarcie ofert nastąpi 24.01.2019 r. godzina 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

W związku z powyższym następuje zmiana treści SIWZ w sekcji XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA

I OTWARCIA OFERT pkt.2) w przedmiotowym zakresie. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 17.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorDzierżoniów, 17.01.2019 r. 

WERYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W wyniku dużej ilości pytań wpływających od Wykonawców, Zamawiający postanowił zweryfikować opis przedmiotu zamówienia  i jego treść zamieszcza poniżej:

Załącznik nr 3a do SIWZ-zweryfikowany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 17.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_5

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_6