O Stowarzyszeniu

Nad formą i schematem współpracy z członkami – siedmioma gminami powiatu dzierżoniowskiego i samym powiatem – zastanawia się Zarząd Stowarzyszenia "Ziemia Dzierżoniowska". Na dyrektora biura powołał Marcina Pawełka, do końca grudnia sprawującego funkcję prezesa Funduszu poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. To on od nowego roku zajmie się koordynowaniem pracy biura będącego liderem projektów, na które samorządy powiatu dzierżoniowskiego chcą zdobywać unijne pieniądze.

Stowarzyszenie „Ziemia Dzierżoniowska" powstało w tym roku z inicjatywy burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego, by wspólnie z samorządami naszego powiatu realizować inwestycje rozwijające nie tylko poszczególne miasta, ale i cały region.

W nowym okresie finansowania największe szanse na zdobycie unijnych pieniędzy będą miały bowiem duże projekty, w realizację których zaangażowanych będzie kilka podmiotów. Walkę o zewnętrzne środki wygrają ci, którzy potrafią dobrze współpracować.

A nasze samorządy do takiej współpracy przygotował realizowany wcześniej projekt "Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej – wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”. W jego ramach opracowano strategię Ziemi Dzierżoniowskiej i programy: rozwoju transportu, aktywności społeczno-zawodowej, rewitalizacji i retencyjności.

Stowarzyszenie "Ziemia Dzierżoniowska" jest pionierem w tego typu działalności, stąd konieczność wypracowania schematów współpracy z członkami, sposobów rozliczania projektów przez poszczególne gminy na każdym etapie prac, organizacji pracy biura i jego pracowników. Biuro to będzie się mieściło w kamienicy Rynek 36.