Miesieczne archiwa: Marzec 2018

stowarzyszenie_unia​Dzierżoniów, 08.03.2018r.

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

 

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprosił dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06 marca 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty w/w Wykonawcom. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 08 marca 2018 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 ważne oferty:

 

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto            750,00 zł

Podatek VAT        172,50 zł

Cena brutto            922,50 zł

(słownie brutto: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto             850,00 zł

Podatek VAT        195,50 zł

Cena brutto         1 045,50 zł

(słownie brutto: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 2, zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Panią Natalię Budzyńską.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

stowarzyszenie_unia

Dzierżoniów, 06.03.2018 r.

SZD.ZP.1.2018

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

W dniu 22 lutego 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do min. 3 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

W dniu 05 marca 2018 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 3 ważne oferty:

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto        1 000,00 zł

Podatek VAT      230,00 zł

Cena brutto    1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

MARGINEZ
Marta Bogdanowicz

Os. Różane 9c/3,

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto 2 887,00 zł

Podatek VAT–zwolniony zł

Cena brutto 2 887,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Cena netto 287,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 287,00 zł

(słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

 

 

 

 

Cena netto 2 546,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 2 546,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

 

Cena netto 5 720,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 5 720,00 zł
(słownie brutto: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

3.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto           4410,00 zł

Podatek VAT      1 014,30 zł

Cena brutto       5 424,30 zł

(słownie brutto: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 30/100)

 

Cena netto           150,00 zł

Podatek VAT         34,50 zł

Cena brutto          184,50 zł

(słownie brutto: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

 

 

 

 

Cena netto          1 830,00  zł

Podatek VAT        420,90  zł

Cena brutto       2 250,90 zł

(słownie brutto: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 90/100)

 

Cena netto           6 390,00 zł

Podatek VAT      1 469,70 zł

Cena brutto      7 859,70 zł
(słownie brutto: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto           1 000,00 zł

Podatek VAT         230,00 zł

Cena brutto       1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły trzy ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

 1. Wyniki części 1:

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 1:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych;
 2. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych);
 3. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów,

zostaje udzielone firmie: MARGINEZ Marta Bogdanowicz, Os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40.

 1. Wyniki części 2:

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprasza dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dodatkową ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 08 marca 2018 r. do godz. 10:00. 
O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta dodatkowa – na wykonanie oraz publikację jednego artykułu
  w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
  w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 10:15.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin