Dofinansowania gmin

MIASTO DZIERŻONIÓW  

Program Małych Ulepszeń (osoba do kontaktu p. Kamila Popławska – Ochman,
tel. 74 645-08-65, Urząd Miasta Dzierżoniów).

Ulga dla przedsiębiorców na ogrzewanie (osoba do kontaktu p. Marcin Szczepanowski,
tel. 74 645-08-21, Urząd Miasta Dzierżoniów).

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 


GMINA BIELAWA 

Trwają prace nad programem Ciepłe Mieszkanie, dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym (osoba do kontaktu p. Wioletta Wróbel tel. 74 832-87-57)

 


GMINA PIESZYCE  

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 


GMINA NIEMCZA  

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 


GMINA PIŁAWA GÓRNA

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 


GMINA ŁAGIEWNIKI 

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 


GMINA DZIERŻONIÓW

Ciepłe Mieszkanie – program dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.

 

 


Przypominamy, że na terenie Województwa Dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, zgodnie z którą: 

  • Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły na paliwa stałe 3, 4, 5 klasy (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
  • Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły na paliwa stałe min. 5 klasy oraz kominki z certyfikatem ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie węgla i drewna. Do przestrzegania jej zapisów zobowiązani są wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Osoby naruszające przepisy uchwały mogą być ukarane mandatem do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.