Dofinansowania gmin

MIASTO DZIERŻONIÓW  

Program Małych Ulepszeń (osoba do kontaktu p. Kamila Popławska – Ochman,
tel. 74 645-08-65, Urząd Miasta Dzierżoniów).

Ulga dla przedsiębiorców na ogrzewanie (osoba do kontaktu p. Marcin Szczepanowski,
tel. 74 645-08-21, Urząd Miasta Dzierżoniów).

Trwają prace nad programem Dobre Budynki, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania źródeł odnawialnych w BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-USŁUGOWYCH zlokalizowanych na terenie gminy, w których Państwo mieszkacie lub jesteście właścicielami.

 


GMINA BIELAWA 

Dotacja dla lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym (osoba do kontaktu p. Wioletta Wróbel tel. 74 832-87-57).

 


GMINA PIESZYCE  

Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania (osoba do kontaktu p. Patrycja Klepacka, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, Urząd Miasta i Gminy Pieszyce, tel. 74 836-52-68).

Trwają prace nad programem Dobre Budynki, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania źródeł odnawialnych w BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-USŁUGOWYCH zlokalizowanych na terenie gminy, w których Państwo mieszkacie lub jesteście właścicielami.

 


GMINA NIEMCZA  

Dotacja na pokrycie kosztów przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji (osoba do kontaktu p. Anna Szczepańska, tel. 74 837-69-94).

 


GMINA PIŁAWA GÓRNA

Aktualnie gmina nie prowadzi programów dot. dofinansowania inwestycji mieszkańców.

Trwają prace nad programem Dobre Budynki, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania źródeł odnawialnych w BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-USŁUGOWYCH zlokalizowanych na terenie gminy, w których Państwo mieszkacie lub jesteście właścicielami.

 


GMINA ŁAGIEWNIKI 

Aktualnie gmina nie prowadzi programów dot. dofinansowania inwestycji mieszkańców.

Trwają prace nad programem Dobre Budynki, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania źródeł odnawialnych w BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-USŁUGOWYCH zlokalizowanych na terenie gminy, w których Państwo mieszkacie lub jesteście właścicielami. Zainteresowanych mieszkańców prosi się o wypełnienie ankiety dot. programu do 15 kwietnia 2022 roku.

 


GMINA DZIERŻONIÓW

Dotacja na zmianę ogrzewania (osoba do kontaktu p. Grzegorz Procków tel. 74 832-56-84).

Trwają prace nad programem Dobre Budynki, dotyczącego zmniejszenia zużycia energii i wykorzystania źródeł odnawialnych w BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, WIELORODZINNYCH, MIESZKALNO-USŁUGOWYCH zlokalizowanych na terenie gminy, w których Państwo mieszkacie lub jesteście właścicielami.

 

Programy gminne dotyczące zmiany sposobu ogrzewania przewidziane na 2022 rok (będą obowiązywały do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy).

 


Przypominamy, że na terenie Województwa Dolnośląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, zgodnie z którą: 

  • Od 1 lipca 2024 można eksploatować tylko kotły na paliwa stałe 3, 4, 5 klasy (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe)
  • Od 1 lipca 2028 można eksploatować tylko kotły na paliwa stałe min. 5 klasy oraz kominki z certyfikatem ekoprojektu.

Uchwała antysmogowa dotyczy wszystkich użytkowników urządzeń grzewczych o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie węgla i drewna. Do przestrzegania jej zapisów zobowiązani są wszyscy użytkownicy kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe. Osoby naruszające przepisy uchwały mogą być ukarane mandatem do 500 zł, lub grzywną do 5 000 zł. Użytkownicy kotłów, pieców i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny dokument. Jakość stosowanych paliw również powinna być potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa.