Miesieczne archiwa: Wrzesień 2023

Ciało doradcze Lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ukonstytuowane!

IMG20230919125254

 

19-go września miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Rady ZIT POF. Rada ta pełni funkcję opiniodawczą dla Lidera ZIT POF. Zgodnie z Porozumieniem gminno-powiatowym rolę tę pełni Gmina Miejska Dzierżoniów reprezentowana przez Burmistrza Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego. Rada ZIT POF będzie pełnić głównie funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT POF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii ZIT POF. Jest ona niezbędna do sięgania po środku UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.


W skład Rady weszli przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych oraz partnerów społeczno-gospodarczych:
Marta Ptasińska – Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Bardzka Pozytywka”
Dariusz Małozięć – Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
Alicja Wolan – Ochotnicza Straż Pożarna w Stoszowicach
Emilia Pawnuk – Twierdza Srebrna Góra Sp. z o. o
Kinga Grabowa – Ząbkowicki Klub Pływacki „Frankenstein”
Kamila Popek – Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne KS Stary Wielisław
Patrycja Kucharek – Stowarzyszenie MAK – Mąkolno Aktywne Kreatywne
Damian Ślak – Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku
Sylwia Mielczarek – Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
Urszula Karpowicz – Stowarzyszenie Libra
Bartłomiej Jakubowski – Park Narodowy Gór Stołowych
Tadeusz Skrzypek – Fundacja „Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności
Joanna Kraj – Plenkiewicz – Klub Biznesu Ziemi Kłodzkiej Sp. z o. o.

Po wręczeniu przez Burmistrza Dzierżoniowa aktów powołujących, Rada przeszła do prac nad zapisami Strategii, która będzie również przedmiotem dyskusji na kolejnych spotkaniach Rady.