Organy Stowarzyszenia

Zgromadzenie Ogólne

Powiat Dzierżoniowski

Gmina Bielawa

Gmina Dzierżoniów

Gmina Łagiewniki

Gmina Miejska Dzierżoniów

Gmina Niemcza 

Gmina Pieszyce

Gmina Piława Górna

 

Zarząd Stowarzyszenia

Dariusz Kucharski – Przewodniczący

Marek Chmielewski – Zastępca Przewodniczącego

Jarosław Tyniec – Zastępca Przewodniczącego

 

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Kosowski – Przewodniczący

Dorota Konieczna – Enözel – Zastępca Przewodniczącego

Jarsoław Węgłowski – Zastępca Przewodniczącego

Andrzej Hordyj – Członek

Krzysztof Chudyk – Członek