OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową usługę sprzątania pomieszczeń biurowych Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska.

Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych:

  1. Rynek 36/2 – 3 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 58,65 m2
  2. Rynek 55/15 – 2 pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 35,00 m2.

Informujemy, że oferty należy składać elektronicznie do dnia 28 grudnia 2023r. do godz. 12:30.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. FORMULARZ OFERTOWY

2. PROJEKT UMOWY

3. OSWIADCZENIE W SPRAWIE PODSTAW WYKLUCZENIA

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5. RODO

Zapraszamy do składania ofert.