Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

Projekt pn. "Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020.

 

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partner Projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów

 

Projekt zakłada przebudowę budynku położonego przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO wraz z remontem budynku garażowo – magazynowego.

 

Głównym celem Projektu jest wsparcie infrastruktury usług społecznych , dzięki czemu zwiększeniu ulegnie jakość oraz dostępność usług świadczonych na rzecz osób starszych, w tym niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wymagają częściowej opieki  i pomocy w zaspokajaniu  niezbędnych potrzeb życiowych.

W ramach inwestycji planuje się:

– przebudowę 3 kondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku o powierzchni całkowitej 1 224,85 m2 (pow. użytkowa 829,40 m2) wraz z jego rozbudową o klatkę schodową i windę,

– remont parterowego budynku garażowo – magazynowego, o powierzchni całkowitej 134,95 m2 (pow. użytkowa 134,95 m2),

– prace termomodernizacyjne obu budynków,

– zagospodarowanie terenu w zieleń i drobną architekturę , budowa ogrodzenia, zakup ławek i urządzeń relaksacyjnych (typu siłownia plenerowa), wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów,

– zakup wyposażenia.

 

Cele szczegółowe Projektu:

– zwiększenie jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów,

– zwiększenie dostępu do usług społecznych,

– zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród mieszkańców,

 – aktywizacja i reintegracja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Planowane efekty:

– zwiększenie liczby miejsc w Dzienny Domu Pomocy Społecznej (z 60 do 100 miejsc),

– zwiększenie jakości usług społecznych poprzez odpowiednie przystosowanie i wyposasażenie sal trenignowych/terapeutycznych/świetlic itp.,

– dostosowanie budynku do potrzeb osób niepłenosprawnych.

 

Wartość Projektu – 8 936 210,35

Wkład Funduszy Europejskich – 7 109 110,64

 

Zakończenie reliazcji Projektu planowane jest na III kwartał 2019 r.
 

swidnicka_35_do_remontu

Budynek przy ul. Świdnickiej 35, który zostanie poddany przebudowie.