Program „Ciepłe Mieszkanie”

Ciepłe Mieszkanie

 

Drodzy mieszkańcy informujemy, iż Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" zmienia swoją lokalizację. Od dnia 17.04.2023r. będziemy dostępni w nowym miejscu – Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów, I piętro.

W powodu przeprowadzki w dniach 13.04.2023 i 14.04.2023 Punkt będzie zamknięty.   

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nabór wniosków w programie rusza 8 marca 2023 r. Wnioski można złożyć w Punkcie konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" ul. Rynek 36/2 w Dzierżoniowie. Dokumenty do pobrania w linkach poniżej. Zapraszamy!

 

Gmina Miejska Dzierżoniów – dokumenty do pobrania:

GmDz Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 

Zgoda współmałżonka

Zgoda współwłaściciela

Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego

Pełnomocnictwo   

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

GmDz Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”   

GmDz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Protokół odbioru prac   

GmDz Wniosek o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność załącznik nr 1

 

Gmina Pieszyce – dokumenty do pobrania:

GP Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

GP Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

GP Zgoda współmałżonka

GP Zgoda współwłaściciela

GP Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego

GP Pełnomocnictwo

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

GP Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”   

GP Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

GP Protokół odbioru prac

GP Wniosek o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność załącznik nr 1

 

Gmina Dzierżoniów – dokumenty do pobrania:

GDz Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

GDz Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

GDz Zgoda współmałżonka

GDz Zgoda współwłaściciela

GDz Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego

GDz Pełnomocnictwo

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

GDz Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”   

GDz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

GDz Protokół odbioru prac

GDz Wniosek o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność załącznik nr 1

 

Gmina Niemcza – dokumenty do pobrania:

GN Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

GN Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

GN Zgoda współmałżonka

GN Zgoda współwłaściciela

GN Pełnomocnictwo

GN Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

GN Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”   

GN Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

GN Protokół odbioru prac

GN Wniosek o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność załącznik nr 1

 

Gmina Łagiewniki – dokumenty do pobrania:

GŁ Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zgoda współwłaściciela  

Zgoda współmałżonka  

Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego  

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu  

GŁ Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”  

Pełnomocnictwo  

GŁ Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Protokół odbioru prac

GŁ Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Gmina Piława Górna – dokumenty do pobrania: 

GPg Wniosek o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

GPg Zarządzenie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zgoda uprawnionego z ograniczonego prawa rzeczowego

Zgoda współmałżonka

Zgoda współwłaściciela

Pełnomocnictwo

Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

GPg Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

GPg Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie Ciepłe Mieszkanie

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Protokół odbioru prac

GPg Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Zestawienie dokumentów do wniosku o płatność załącznik nr 1
 

 

Dla Kogo?

Dla osoby fizycznej, posiadającej tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującej przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Nabór w programie będzie prowadzony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki.

 

Na co?

Na przedsięwzięcia dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Ile?

Dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.


 

1) Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcą jest soba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

2) Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

– 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

3) Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

 


Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż wybranego elementu: 

– pompy ciepła powietrze/woda,

– pompy ciepła typu powietrze/powietrze,

– kotła gazowego kondensacyjnego,

– kotła na pellet o podwyższonym standardzie,

– ogrzewania elektrycznego,

– lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

 

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
– zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
– dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. programu oraz złożenia wniosku o dofinansowanie należy się kontakować z Punktem konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" ul. Rynek 36/2 w Dzierżoniowie


Wnioski można złożyć w Punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Rynek 36/2 w Dzierżoniowie.

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.

Więcej informacji tel. 517 566 669