Program dla budynków wielorodzinnych

 Pilotaż dla budynków wielorodzinnych na terenie Dolnego Śląska

 

!!! Komunikat z dnia 25.04.2022 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że wartość złożonych wniosków o dofinansowanie na dzień 20.04.2022 r. wyczerpała limit środków finansowych budżetu Programu Priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

W związku z powyższym nabór wniosków został zakończony i wnioski o dofinansowanie nie będą już przyjmowane.

Dla wniosków o dofinansowanie, złożonych po dniu 20.04.2022 r., a przed zakończeniem naboru, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną, może nastąpić odmowa udzielenia dofinansowania w związku z brakiem środków finansowych, zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

 

koniec pilotażu

 

11 października 2021 roku ruszył pilotażowy program dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Beneficjentami programu mogą zostać:

 • indywidualni właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych
 • wspólnoty mieszkaniowe

Program prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego. Program pozwala uzyskać dofinansowanie do ogrzewania gazowego, elektrycznego, stolarki okiennej oraz drzwiowej, termomedenizacji budynku w przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową oraz pieców stałopalnych tylko w gminach, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazu.

 

Program dla właścicieli lokali mieszkalnych

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcą programu przy podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

– do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;

– do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;

– do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Przy podstawowym poziomie dofinansowania maksymalne kwoty jakie można pozyskać w zakresie wymiany źródła ciepła przedstawiamy poniżej:

 • Dokumentacja projektowa, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 600zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9.000zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 13.500zł
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 3.000zł
 • Kocioł gazowy kondensacyjny, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4.500zł
 • Kocioł na pellet drzewny, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6.000zł (tylko dla mieszkańców gmin, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazu)
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9.000zł (tylko dla mieszkańców gmin, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazu)
 • Ogrzewanie elektryczne, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 3.000zł
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4.500zł (dot. zakupu i montażu grzejników, termostatów, ogrzewania podłogowego itp)
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 4.500zł
 • Stolarka okienna, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 210zł za m2 
 • Stolarka drzwiowa, 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 600zł za m2 

 

Podwyższony poziom dofinansowania

Wnioskodawcą podwyższonego poziomu mogą zostać osoby, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu o dochodzie z Ośrodka Pomocy Społecznej, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. 

 • Dokumentacja projektowa, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 1.200zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 18.000zł
 • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 18.000zł
 • Pompa ciepła powietrze/powietrze, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6.000zł
 • Kocioł gazowy kondensacyjny, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9.000zł
 • Kocioł na pellet drzewny, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 12.000zł (tylko dla mieszkańców gmin, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazu)
 • Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 12.000zł (tylko dla mieszkańców gmin, gdzie nie ma możliwości podłączenia się do sieci gazu)
 • Ogrzewanie elektryczne, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6.000zł
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9.000zł (dot. zakupu i montażu grzejników, termostatów, ogrzewania podłogowego itp)
 • Podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 9.000zł
 • Stolarka okienna, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 420zł za m2 
 • Stolarka drzwiowa, 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 1200zł za m2 

 

 

Program dla wspólnot mieszkaniowych: 

Wnioskodawcą pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku liczącym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł, w zależności od ilości lokali mieszkalnych w budynku. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczkę wspierającą realizację projekty termomodernizacyjne do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Warunkiem złożenia wniosku jest wykonanie i sporządzenie:

 • audytu energetycznego (można skorzystać z rekomendowanej listy Audytorów Energetycznych )
 • uchwały w sprawie wyboru zarządu wspólnoty
 • uchwały mówiącej o sposobie realizacji przedsięwzięcia
 • ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (w przypadku wniosku składanego do termomodernizacji budynku)

 

Te dwie formy dofinansowania pomogą usprawnić kompleksową termomodernizację budownictwa wielorodzinnego.

 


Wnioski można złożyć w Punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Sienkiewicza 18, Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne (stary dworzec PKP) w Dzierżoniowie.

Bezpłatny Punkt konsultacyjny Programu "Czyste Powietrze" jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie gminy powiatu dzierżoniowskiego, a także Starostwo Powiatowe. Wszyscy mieszkańcy Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Gminy Niemcza oraz Gminy Łagiewniki uzyskają wszelką pomoc od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do momentu pozyskania środków na konto beneficjenta.

Więcej informacji o pilotażu udziela konsultant Agnieszka Szabat, tel. 519 422 470.