Kategorie archiwum: Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

18 listopada 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NOWEGO WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że konieczne było dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Nowym Wykonawcą zostaje: 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja".

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn.: „ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja”

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 09.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: 

"ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozówój, integracja" 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa oraz montaż 5 (pięciu) naściennych, jednostronnych plakatów oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 250 (dwustu pięćdziesięciu) sztuk naklejek samoprzylepnych w ramach promocji projektu "ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 19.10.2020 r. do godz. 11:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

2. Wzór umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego".

Protokół z postępowania

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska", z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), Rynek 36, informuje, że dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia zaplanowanego dla Gminny Pieszyce w zakresie grubości ścianki słupów stalowych, będących elementem konstrukcji mocującej, z minimum 8 mm na minimum 3 mm. Pełny opis zmainy został zamieszczony poniżej.

Zmiana treści zamówienia

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie oraz montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 27.07.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór Umowy

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJ OFERTY NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 27.05.2020 r.

SZD.ZP.04.2020

Zawiadomienie o wyyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie Studium Wykonalności dla Projketu pn.:

"Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU pn.: „ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE ULICZNE NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"  w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze RPDS.03.04.01-IZ.00-02-392/20 (Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, 3.4 e samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem ulicznym i drogowym przy drogach publicznych).

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 26.05.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach:

Ogłoszenie

Wzór Umowy 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli do Biura Projektu

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż mebli do Biura Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierzoniów. 28.04.2020 r.

SZD.ZP.02.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych

w ramach projektu pn.: "Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Protokół z postępowania 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do biura projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, dnia 27.04.2020 r.

SZD.ZP.03.2020

 

 

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli do biura projektu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych do biura projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 05.05.2020 r. do godz. 11.00.

Szczegóły zamówienia znajduja się w poniższych załącznikach:

ogłoszenie

zał 1. Opis przedmiotu

zał 2. Formularz ofertowy

zał 3. Wzór umowy