OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

OGŁOSZENIE

o zamierze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

1. Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

2. Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

3. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż materiałów promocyjnych dla następujących projektów:

  1. „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego";
  2. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”;
  3. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”

w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz zgodnie z opisem zawartym w załącznikach.

 

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 17.03.2022 r. do godz. 10:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

  1. Czy można złożyć ofertę tylko na 1  projekt?

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż materiałów promocyjnychj dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Protokół z postępowania