Kategorie archiwum: Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 18.01.2019r.

Zamawiający zawiadamia, że otwarcie ofert nastąpi 24.01.2019 r. godzina 13.15 w siedzibie Zamawiającego.

W związku z powyższym następuje zmiana treści SIWZ w sekcji XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA

I OTWARCIA OFERT pkt.2) w przedmiotowym zakresie. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 17.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_7

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolorDzierżoniów, 17.01.2019 r. 

WERYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W wyniku dużej ilości pytań wpływających od Wykonawców, Zamawiający postanowił zweryfikować opis przedmiotu zamówienia  i jego treść zamieszcza poniżej:

Załącznik nr 3a do SIWZ-zweryfikowany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 17.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_5

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_6

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 16.01.2019 r.

Zamawiający publikuje

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

ZMIANA_OGLOSZENIA_UZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 15.01.2019r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_4

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 14.01.2019 r. 

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY

– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE

– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pytania do SIWZ_II_3

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.01.2019 r.

Poniżej Zamawiający publikuje odpowiedzi na  pytania dotyczące postępowania na

DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

 

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY


– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE


– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

Odpowiedzi na pyt.1_II 

Odpowiedzi na pyt.2_II

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor Dzierżoniów 08.01.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA
DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU

„KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

POSTĘPOWANIE II

 

– CZĘŚĆ I – SPRZĘT ELEKTRONICZNY
– CZĘŚĆ II – POMOCE DYDAKTYCZNE
– CZĘŚĆ III – POMOCE TERAPEUTYCZNE i LOGOPEDYCZNE

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. PUBLIKACJA_UZP

3. SIWZ_POSTEPOWANIE_II_08_01_2019

4. Załacznik nr 4a do SIWZ

5. Załacznik nr 4b do SIWZ

6. Załacznik nr 4c do SIWZ

7. Załącznik nr 1a do SIWZ

8. Załącznik nr 1b do SIWZ

9. Załącznik nr 1c do SIWZ

10. Załącznik nr 2a do SIWZ

11. Załącznik nr 2b do SIWZ

12. Załącznik nr 2c do SIWZ

13. Załącznik nr 3a do SIWZ

14. Załącznik nr 3b do SIWZ

15. Załącznik nr 3c do SIWZ

16. Załącznik nr 5a do SIWZ

17. Załącznik nr 5b do SIWZ

18. Załącznik nr 5c do SIWZ

19. Załącznik nr 6a do SIWZ

20. Załącznik nr 6b do SIWZ

21. Załącznik nr 6c do SIWZ 

22. Załącznik nr 7 do SIWZ

23. Załącznik nr 8a do SIWZ 

24. Załącznik nr 8b do SIWZ

25. Załącznik nr 8c do SIWZ

26. Załącznik nr 9 do SIWZ

27. Załącznik nr 10 do SIWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych a) część I – Meble, b) część II – Sprzęt elektroniczny, c) część III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

 

Dzierżoniów, 04.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". 

Unieważnienie postępowania – część 3 – pomoce dydaktyczne.

 

unieważnienie cz.3