Kategorie archiwum: Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 11.07.2019 r.

SZD.ZP.14.2019

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

"Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"  w oparciu o Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ujęte w ogłoszeniu o naborze RPDS.04.05.01-IZ.00-02-353/19 w ramach poddziałania 4.5.1 "Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny".

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 19.07.2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Ogłoszenie

2. Wzór Umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 14.06.2019 r.

SZD.ZP.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

INFORMACJA

W dniu 12.06.2019 r. Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" pracować będzie do godziny 14:15. 

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorSZD.ZP.11.2019

Dzierżoniów, dnia 04.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

SZD.ZP.10.2019

Dzierżoniów, 03.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM"

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 23.05.2019 r.

SZD.ZP.10.2019

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy

 

 

BIURO NIECZYNNE

logo SZD3

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 02.05.2019 r. Biuro "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska" będzie nieczynne. 

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorPod adresem poniżej znajdą Państwo informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16661#infowyk

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.04.2019 r.

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" : DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

OGLOSZENIE O UDZIELENIEU ZAMOWIENIA (1)

Zaproszenie do składania ofert na: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska zaprasza do składania ofert na postępowanie dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kampanii edukacyjnej pod nazwą  „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” realizowanej w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno – edukacyjna”.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/16661