OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. : „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Protokół z postępowania:

protokół z postępowania

 

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do 4 szkół zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, tj.:

– ZS 1 w Dzierżoniowie;

– ZS 2 w Dzierżoniowie;

– ZS 3 w Dzierżoniowie

– ZS i PKZ w Bielawie.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia: 14.01.2022 r. do godz.: 11:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach poniżej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz ofertowy zał nr 1

umowa zał. nr 2