OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach projektu pn.: „Dodatkowe kwalifikacje i doświadczenie stażowe gwarancją zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.