Kategorie archiwum: Ogłoszenia

stowarzyszenie_unia​Dzierżoniów, 08.03.2018r.

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

 

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprosił dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06 marca 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty w/w Wykonawcom. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 08 marca 2018 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 ważne oferty:

 

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto            750,00 zł

Podatek VAT        172,50 zł

Cena brutto            922,50 zł

(słownie brutto: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto             850,00 zł

Podatek VAT        195,50 zł

Cena brutto         1 045,50 zł

(słownie brutto: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 2, zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Panią Natalię Budzyńską.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

stowarzyszenie_unia

Dzierżoniów, 06.03.2018 r.

SZD.ZP.1.2018

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

W dniu 22 lutego 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do min. 3 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

 1. Lista ofert:

W dniu 05 marca 2018 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 3 ważne oferty:

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto        1 000,00 zł

Podatek VAT      230,00 zł

Cena brutto    1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

MARGINEZ
Marta Bogdanowicz

Os. Różane 9c/3,

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto 2 887,00 zł

Podatek VAT–zwolniony zł

Cena brutto 2 887,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Cena netto 287,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 287,00 zł

(słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

 

 

 

 

Cena netto 2 546,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 2 546,00 zł

(słownie brutto: dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 00/100)

 

Cena netto 5 720,00 zł

Podatek VAT -zwolniony zł

Cena brutto 5 720,00 zł
(słownie brutto: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

3.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych

 

 

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych)

 

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów

 

 

 

 

Część 1 – Łączna kwota realizacji w/w zamówienia:

 

 

Cena netto           4410,00 zł

Podatek VAT      1 014,30 zł

Cena brutto       5 424,30 zł

(słownie brutto: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 30/100)

 

Cena netto           150,00 zł

Podatek VAT         34,50 zł

Cena brutto          184,50 zł

(słownie brutto: sto osiemdziesiąt cztery złote 50/100)

 

 

 

 

 

Cena netto          1 830,00  zł

Podatek VAT        420,90  zł

Cena brutto       2 250,90 zł

(słownie brutto: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 90/100)

 

Cena netto           6 390,00 zł

Podatek VAT      1 469,70 zł

Cena brutto      7 859,70 zł
(słownie brutto: siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto           1 000,00 zł

Podatek VAT         230,00 zł

Cena brutto       1 230,00 zł

(słownie brutto: tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

 1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły trzy ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

 1. Wyniki części 1:

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 1:

 1. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 tablic informacyjno-pamiątkowych;
 2. zaprojektowanie oraz wykonanie 1000 sztuk oznaczenia zakupionego w ramach projektu sprzętu/ wyposażenia (etykiet samoprzylepnych);
 3. zaprojektowanie oraz wykonanie 14 roll-upów,

zostaje udzielone firmie: MARGINEZ Marta Bogdanowicz, Os. Różane 9c/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40.

 1. Wyniki części 2:

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprasza dwóch Oferentów:

 1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
 2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
  NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Dodatkową ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 08 marca 2018 r. do godz. 10:00. 
O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta dodatkowa – na wykonanie oraz publikację jednego artykułu
  w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego
  w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 08 marca 2018 r. o godzinie 10:15.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018 na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

SZD.ZP.1.2018                                                                                                              Dzierżoniów, dnia 22.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

       tel. 74 81 08 431

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 • Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego składa się z dwóch części. Część pierwsza – zaprojektowanie, wykonanie, oraz montaż: 14 tablic informacyjno-pamiątkowych; 1 000,00 sztuk etykiet samoprzylepnych; wykonanie 14 roll-upów. Część druga: wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego w lokalnej prasie (jedna emisja) o formacie A3 (cała strona).

 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1.

 • Każda część ogłoszenia będzie oceniana osobno.

 • W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż wskazany przez Zamawiającego, oferta podlega odrzuceniu.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

 1. Opis obliczenia ceny.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Należy podać cenę brutto wyrażoną cyfrowo
i słownie w złotych polskich  Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

Wypełniony formularz oferty cenowej powinien być opatrzony pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem Oferenta, a także zawierać adres siedziby firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.

Formularz oferty cenowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego.

 

 1. Realizacja zamówienia, termin i sposób płatności.

Oferent w przypadku wyboru jego oferty zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie przedmiotu zamówienia przez Oferenta nastąpi w terminach zgodnych z podpisaną Umową.

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT na Partnera projektu:

Nabywca: Powiat Dzierżoniowski

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

NIP 882-212-54-82

 

      Odbiorca: Starostwo Powiatowe

Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów

 

 1. Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w terminie do 05 marca 2018 r. do godz. 12:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty, udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)

 • dopisek: Oferta – na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
  i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”.

 

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
(ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 05 marca 2018 r. o godzinie 12:15.

 

 1. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 1. Inne informacje:

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być wykonana zgodnie z:

 1. Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

w zakresie informacji i promocji;

 1. Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego na lata 2014-2020;

 1. Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020;

Dokumenty w/w dostępne są na stronie internetowej – www.rpo.dolnyslask.pl zakładka – Realizuję projekt/artykuł – Poznaj zasady promowania projektu.

 1. Umieszczone na tablicach napisy i znaki graficzne powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający wyeksponowanie w szczególności tablicy informacyjno-pamiątkowych, etykiet samoprzylepnych oraz roll-upów, przez cały okres trwałości projektu (minimum 5 lat).

 2. Logotypem obowiązującym dla RPO WD 2014-2020.

 

Umowa – projekt

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZD.ZP.1.2018 (1)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nr SZD.ZP.1.2018

Formularz oferty cenowej Nr SZD.ZP.1.2018

 

 

Sporządziła: Joanna Zjawin

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

 

SZD.ZP.007.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 16.11.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 4 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:45, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

 ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota

600,00

 

Wersja 2 –  wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 000,00

Wersja 1 – wielkość A4 (parametry: ½ strony, 260 mm podstawy x 176 mm wysokości) – kwota 738,00

 

Wersja 2 – wielkość A3 (parametry: 1 strona, 260 mm podstawy x 352 mm wysokości) – kwota 1 230,00

TAK
(oferta spełnia kryteria formalne w ogłoszeniu)

 

 

 

 

NIE
Z uwagi na fakt, że drugi wariant (format A3), przewyższa szacunkową wartość zamówienia,

Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy – wersję1.

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęła jedna oferta.  Oferta firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów, nie zawierała dokumentów, na mocy których Pan Rafał Pawłowski Redaktor naczelny WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, może sporządzać i składać oferty przetargowe w imieniu firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560. W związku z powyższym, Zamawiający zwrócił się do Oferenta o uzupełnienie oferty o ww. dokumenty. Dokument, na mocy którego Wydawca „Tygodnik Dzierżoniowski, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów (reprezentowany przez p. Rafała Pawłowskiego Redaktora Naczelnego) może przygotowywać i składać oferty przetargowe, został dostarczony w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptował ofertę firmy KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów. Zamawiający wybiera ofertę Wykonawcy-wersję 1.
 

 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu                 pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.008.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 13.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu                
pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

 

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 12:15, dokonano otwarcia ofert. W terminie wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

PROGRESART Agencja Reklamowa Sławomir Tryniecki,

ul. Cicha 4/6,
58-200 Dzierżoniów

NIP 897-132-77-59

3 570,00

4 391,10

TAK

2.

Marginez Marta Bogdanowicz

58-200 Dzierżoniów,

NIP 882-185-99-40

2 373,00

2 918,79

TAK

 

3.

Marketing&Event Project  Karolina Kauca

ul. Św. Wojciecha 110A,

41-955 Radzionków

NIP 643-166-55-23

7 865,00

9 673,95

NIE

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły 3 oferty do siedziby Zmawiającego. Dwie oferty spełniają kryteria oceny formalnej
w ogłoszeniu. Jedna oferta nie spełnia kryteriów oceny formalnej, została przesłana drogą e-mailową. Zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający rozpatrywał oferty, które wpłynęły w zamkniętych kopertach drogą pocztową lub były dostarczone osobiście do Biura Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska,
ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów.

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie: Marginez Marta Bogdanowicz, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-185-99-40. 

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.006.2017                                                                                               Dzierżoniów, dnia 13.11.2017 r.

 

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

 

W dniu 02 listopada 2017 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych Wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

2.Lista ofert:

W dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 11:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 oferty:

 

Lp.

Oferent
(nazwa, adres siedziby, NIP)

Cena
(PLN netto)

Cena
(PLN brutto)

Spełnienie kryterium

1.

Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza,
ul. Ząbkowicka 52,
58-200 Dzierżoniów,
NIP 882-001-14-78

2 234,00

2 747,82

TAK

2.

ProgresArt Agencja Reklamowa Sławomir Tryniecki,
ul. Cicha 4/6,
58-200 Dzierżoniów

NIP 897-132-77-59 

4 770,00

5 867,10

TAK

 

3.Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie zostaje udzielone firmie:
Drukarnia Wydawnictwo Edytor Tomasz Ligięza
, ul. Ząbkowicka 52, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-001-14-78.

 

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

SZD.ZP.008.2017                                                                                                       Dzierżoniów, dnia 02.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych – roll-upów w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych
i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Przygotowanie projektu graficznego i wykonanie 21 (dwudziestu jeden) jednostronnych roll-upów, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego). Przygotowanie projektu graficznego roll-upu w orientacji pionowej, na którym znajdować się będzie nazwa projektu, informacja
o współfinansowaniu, logotypy, grafiki. Zamieszczenie przykładowych 3 zdjęć związanych z tematyką projektu (przedstawiające m.in. pracownie: cyfrowe, biologiczno-chemiczne, matematyczno-przyrodnicze). Zdjęcia zamieszczone na
roll-upach powinny zostać powielone i wykorzystane, zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji, bądź praw autorskich do zdjęcia). 

b) Parametry techniczne roll-upów:

 • format roll-upów: w orientacji pionowej;wymiary min: 85 cm szerokość x 200 cm wysokość;
 • konstrukcja roll-upu aluminiowa;
 • podstawa roll-upu: stabilna kaseta aluminiowa typu standard z systemem rolującym, charakteryzująca się dużą odpornością na częste rozwijanie i zwijanie zamieszczonej w kasecie grafiki. Osłony boczne i 3 częściowy drążek podpierający (składany, grubość ścianki i drążka m.in. 1,2 mm) – wykonane ze stopu aluminium. Górna listwa zaciskowa z haczykiem, górna listwa aluminiowa, usztywniająca grafikę, dół klejony na taśmę 3M;
 • trwały, jednostronny nadruk techniką odporną na warunki atmosferyczne, wykonane metodą cyfrową/atramentową w rozdzielności m.in. 720×1440 dpi – pełen kolor wydruku; czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki;
 • materiał: m.in. Blockout, nieprzepuszczający światła, odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie oraz na temperaturę i działanie promieni UV, materiał bez efektu zwijania się boków lub falowania materiału;
 • gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych;
 • akcesoria: wielowarstwowa, usztywniana torba transportowa w zestawie;
 • roll-upy zapakowane w karton, dopasowany do rozmiaru roll-upów.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

3.Termin realizacji zamówienia:

Roll-upy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do dnia 05 grudnia 2017 r.

 

4.Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

5.Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.
 • „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 36,) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 12:15.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

 

8. Inne informacje:

„Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja roll-upów

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolor

SZD.ZP.007.2017                                                                                              Dzierżoniów, dnia  02.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie  materiałów promocyjnych w lokalnej prasie (ukazującej się na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego) promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przez wykonanie materiałów promocyjnych rozumie się wykonanie oraz publikację jednego artykułu prasowego (jedna emisja) o formacie  m.in. A4, zawierający co najmniej:

 • 3 zdjęcia związane z tematyką projektu (przedstawiające m.in. pracownie: cyfrowe,  
        biologiczno-chemiczne, matematyczno-przyrodnicze),
 • Zdjęcia zamieszczone w artykule prasowym, powinny zostać powielone i wykorzystane zgodnie z prawem (tzn. na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania licencji bądź praw autorskich do zdjęcia),
 • Opis przedmiotu projektu (zakres projektu udostępniony przez Zamawiającego),
 • Niezbędne oznaczenia wskazane w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (udostępnionym przez Zamawiającego).

 

Opracowany artykuł należy przesłać do Zamawiającego przed publikacją w celu jego akceptacji.

 

Przedmiotowy projekt jest działaniem opartym na partnerstwie Stowarzyszenia (Lidera) oraz
6 Partnerów Powiatu Dzierżoniowskiego (Gminę Piława Górna, Gminę Bielawa, Gminę Niemcza, Gminę Łagiewniki, Powiat Dzierżoniowski, Gminę Miejską Dzierżoniów) i dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną polegającą na
i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne w 21 pracowniach dla 11 szkół z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego objętych wsparciem.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

Ostateczny termin wykonania zamówienia – publikacja jednego artykułu: listopad/grudzień 2017 roku; jednak nie później niż do dnia 05 grudnia 2017 roku.

 

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

 

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

 

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 •  dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych w prasie lokalnej dla projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, (ul. Rynek 36, 58-200 Dzierżoniów) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 11:45.

 

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Oferenta.

 

             8. Inne informacje:

Do siedziby Zamawiającego należy dostarczyć 10 kompletnych egzemplarzy prasy, w której zostało opublikowane ogłoszenie w miesiącu listopad/grudzień 2017 roku. Dostarczenie ww. egzemplarzy nie może nastąpić później niż 2 dni robocze po ukazaniu się prasy
w sprzedaży (licząc od dnia następnego od ukazania).

             9.Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

 

Umowa-projekt 7.1.1.promocja artykuł w prasie

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

FEPR-DS-UE-EFRR-kolorSZD.ZP.006.2017                                                                                                                    Dzierżoniów, dnia 02.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację
i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

NIP 882-212-26-21

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie materiałów promujących projekt pn. „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, tj.:

a) Zaprojektowanie i wykonanie 21 (dwudziestu jeden) jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:

– wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer.,

– materiał: spienione

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– trwałość oraz odporność na uszkodzenia,

– czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

b) Zaprojektowanie oraz wykonanie oznaczenia zakupionego w ramach ww. projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi:

– ilość: 4 000 sztuk (cztery tysiące),

– wymiary: 10 cm szer. x 3 cm wys.,

– materiał: etykiety samoprzylepne,

– czytelność/przejrzystość czcionki,

– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,

– gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,

– informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

3. Termin realizacji zamówienia: 

Etykiety samoprzylepne oraz tablice informacyjne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do 05 grudnia 2017 r.

4. Kryteria i sposób oceny ofert:

Kryterium oceny – cena 100% (o wyborze oferty decyduje najniższa cena).

5. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia, 58-200 Dzierżoniów, Rynek 36 lub przesłać na ww. adres w terminie do 13 listopada 2017 r. do godz. 11:00.  O terminie wpływu decyduje moment wpływu oferty  udokumentowany adnotacją na kopercie dokonaną przez pracownika Zamawiającego.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

 • nazwa Oferenta, adres oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail)
 • dopisek: Oferta – wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn.
  „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Oferta powinna zwierać cenę netto, wartość podatku VAT, cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

             6. Termin i miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (58-200 Dzierżoniów, ul. Rynek 36,) w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 11:15.

7. Dopuszczalność zmian w umowie:

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.

              8. Inne informacje:

              „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności  2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, stanowi załącznik do ogłoszenia.

             9. Umowa:

Projekt umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Umowa-projekt 7.1.1.promocja tablice

Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_140616

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”

Dzierżoniów, dnia 8 sierpnia 2017r

 

 

OGŁOSZENIE

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 "Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich

 – kampania informacyjno-edukacyjna

 

 1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

               W dniu 31 lipca 2017r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do trzech potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 1. Lista ofert:

W dniu 8 sierpnia 2017r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie płynęła jedna oferta:

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia

7 500,00 PLN

(6 097,56 netto)

Brak

 1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna ważna oferta. Po dokonaniu jej sprawdzenia pod kontem poprawności i spełnienia kryterium dostępu uznano ofertę nr 1 za korzystną dla Zamawiające i spełniającą wszystkie kryteria zamówienia. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

 1. Uwagi: Brak