ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

ZAPYTANIE O CENĘ na publikację materiału informacyjno-promocyjnego dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolorSZD.ZP.11.2019

Dzierżoniów, dnia 04.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na publikację materiału informacyjno-promocyjnego w lokalnej prasie dla projektu "Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WD.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 12 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

1. Zapytanie o cenę

2. Wzór Umowy