ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 14.06.2019 r.

SZD.ZP.11.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH POPRZEZ BUDOWĘ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego