ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

SZD.ZP.10.2019

Dzierżoniów, 03.06.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA PUBLIKACJĘ MATERIAŁU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W MEDIACH LOKALNYCH DLA PROJEKTU

"POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM"

 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego