Dzienne archiwa: Kwiecień 19, 2017

Ogłoszenie wyniku z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

stowarzyszenie_unia

 

Dzierżoniów,  19.04.2017 r.

SZD.ZP.03.2017

 

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia wyposażenia w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

1.Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 06 kwietnia 2017 r. ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty do 5 potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

2.Lista ofert:

W dniu 14 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:15 dokonano otwarcia ofert.

W terminie wpłynęły 3 oferty:

 

 

Lp.

Oferent

Cena

(PLN netto)

Cena

(PLN brutto)

Spełnienie

kryterium

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne BARO

Barbara Kochaniak

ul. Bat. Chłopskich 47/1

58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-129-06-93

 

 

1 435,00

 

 

1 765,05

 

NIE

(oferta zawiera materiał inny niż wskazany w zapytaniu)

2.

Edytor Drukarnia – Wydawnictwo

Tomasz Ligięza

ul. Ząbkowicka 52

58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-001-14-78

 

 

3 360,00

 

 

 

4 132,80

 

 

 

TAK

3.

 Progresart Agencja Reklamowa

Sławomir Tryniecki

Ul. Cicha 4/6

58-200 Dzierżoniów

NIP: 897-132-77-59

 

2 590,00

 

 

3 185,70

 

 

TAK

 

 

3.Rozstrzygnięcie:

        Oferta firmy „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne BARO Barbara Kochaniak”, nie spełniała kryteriów określonych przez Zamawiającego. Pozostałe dwie oferty spełniły kryteria określone w ogłoszeniu.

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert , zamówienie zostaje udzielone firmie:  Progresart Agencja Reklamowa, Sławomir Tryniecki, ul. Cicha 4/6, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 897-132-77-59.