Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

harmonogram kreatywnosć i nauka zbiorczy 2020

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 18.03.2020 r.

LISTA FORM WSPARCIA PRZEPROWADZANYCH W FORMIE ZDALNEJ W PROJEKCIE "KREATYWNOŚĆ I NAUKA -KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

Poniżej Beneficjent zamieszcza listę zajęć, któe odbywają sie w projekcie w formie zdalnej. Lista aktualizowana jest na bieżąco.

Haarmonogram zajęć zdalnych 26.05.2020

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 16.03.2020 r.

 

NAUKA ZDALNA W RAMACH PROJETKU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało zalecenie, zachęcające nauczycieli, aby w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w najbliższym czasie wspierali uczniów i przekazywali im materiały i wiedzę w formie zdalnej. W związku z powyższym część zajęć w ramach Projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczen tego szuka" odbędzie się za pośrednictwem internetu. Dotyczy to form wsparcia, niewymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami oraz nauczycieli pracujących w trybie pracy zdalnej.

 

729x308

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.03.2020 r.

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJETKU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od 12 do 25 marca br., funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W związku z powyższym zajęcia w ramach projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka" również zostają zawieszone do momentu wznowienia funkcjonowania placówek oświatowych.

 

729x308

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

harmonogram kreatywnosć i nauka zbiorczy SEM II 2020

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

WARSZTATY EUROWEEK W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

                W dniach 11 – 15 września uczestnicy projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” wzięli udział w 5 – dniowych warsztatach Euroweek w Międzygórzu. W ramach koła języka angielskiego – z językiem obcym za pan brat, uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności filologicznych, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w języku angielskim, przez szkoleniowców i wolontariuszy min. z Filipin, Algierii, Kolumbii, Tajlandii oraz Meksyku. Podczas warsztatów zastosowano innowacyjne metody nauczania oparte na interakcji i pracy w grupach. W wyniku przeprowadzonych zajęć zwiększono również zdolności przywódcze uczniów rozwijając ich umiejętności komunikacji społecznej i kreatywność.

 

1

3

2

4

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

WARSZTATY TEATRALNE W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

         W dniach 27-29 maja w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie odbyły się 3-dniowe warsztaty teatralne prowadzone w języku angielskim przez aktorów Teatru Polskiego z Wrocławia- Martynę Witowską i Jakuba Grębskiego.  Zajęcia stanowiły część koła języka angielskiego – z językiem obcym za pan brat, realizowanego w ramach projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". W czasie trwania warsztatów uczestnicy mieli okazję ćwiczyć pod okiem zawodowych, profesjonalnych aktorów, zyskujac więdzę na temat jak sprawnie pracować nad scenariuszem, w jaki sposób szybko przyswoić tekst oraz jakie ćwiczenia wykonywać przed każdą próbą. Nauczyli się również kilku zadań wspomagających rozgrzanie głosu i ciała. Zrealizowane zajęcia stanowią formę przygotowań do wystawienia jednej z komedii Shakespeare'a: „Much ado about nothing” („Wiele hałasu o nic”), zaplanowanej na początek 2020 roku i stanowiącej podsumowanienie przeprowadzanych w ramach projektu działań.

 

61126742_2129878003797480_7568995546908590080_n

 61406033_689619361450287_4273107767889231872_n

61402843_2463447143888999_722504032802832384_n

 


 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

harmonogram kreatywnosć i nauka zbiorczy aktualizacja

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

Dzierżoniów, 13.05.2019 r.

 

WYCIECZKA DO EXPLORAPARKU W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA"

       Dnia 09.05.2019 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do ExploraParku w Wałbrzychu dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie, biorących udział w ramach Projektu w zajęciach matematycznych pn. "Młody Pitagoras". W czasie pobytu w Parku Nauki i Techniki uczniowie wzięli udział w lekcji matematyki – Lustrzane Odbicia, podczas której mogli obserwować świat rzeczywisty nie tylko w zwierciadle płaskim, ale także w zwierciadle wypukłym. Uczestnicy wycieczki dowiedzieli się ponadto jak działa peryskop i kalejdoskop. Po lekcji, w atmosferze nauki i zabawy, uczniowie spędzili miło czas korzystając z zaproponowanych na wystawie interaktywnych eksponatów. Udział w wycieczce umożlwiił rozwinięcie umiejętności poznawczych. Uczestnicy mieli możliwość badania, dociekania, poszukiwania, odkrywania, budowania i eksperymentowania.

 

ExploraPark SP1 maj 2019 2

ExploraPark SP1 maj 2019 3

ExploraPark SP1 maj 2019 4

ExploraPark SP1 maj 2019 6

ExploraPark SP1 maj 2019 8

ExploraPark SP1 maj 2019 9

ExploraPark SP1 maj 2019 10

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 08.05.2019 r.

 

WYCIECZKI EDUKACYJNE W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

Beneficjent informuje, iż w miesiącu maju rozpoczęła się realizacja pierwszych wycieczek edukacyjnych w ramach Projektu.

       W dniu 07.05.2019 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Hydropolis: Centrum nauki i wiedzy o wodzie we Wrocławiu. W wyjeździe uczestniczyło 10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Olesznej uczęszczających w ramach Projektu na zajęcia „Młody Przyrodnik – zajęcia z chemii”. Podczas wycieczki odbyły się zajęcia warsztatowe "Chemia wody", podczas których uczestnicy samodzielnie wykonywali ciekawe doświadczenia, a następnie zwiedzali wystawę poznając wodę i jej zasoby z różnych, fascynujących perspektyw. Całość zagadnienia przedstawiona została za pomocą różnorodnych technologii multimedialnych, interaktywnych instalacji, wiernych replik i modeli. Biorąc udział w tej ciekawej wycieczce uczniowie mieli okazję pogłębić, rozszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę na temat wody.

  59820803_348167339385827_6735952679542980608_n

 

60145748_425352218266921_2799517382123454464_n

 

59807733_1019043144968952_3221823198303617024_n

 

59753216_414319672733678_109039671933140992_n

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

 

 

 

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

Beneficjent zamieszcza poniżej aktualny harmonogram form wsparcia obowiązujący w placówkach realizujących zadania w ramach projektu.

harmonogram kreatywnosć i nauka aktualizacja 12.04.2019

 

 

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

TRWA REKRUTACJA UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU "KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA" 

Poniżej znajduje się pełna dokumentacja dotycząca rekrutacji:

 

Regulamin rekrutacji do projektu 10.2_SZD

Zał. nr 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-uczeń

Zał. nr 2 Formularz zgłoszeniowy-uczeń

Zał. nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie-nauczyciel

Zał. nr 5 Formularz zgłoszeniowy-nauczyciel

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-od-osoby-której-dotyczą-RODO-13-11-2018-zwykłe

RPO_OBOWIĄZEK-INFORMACYJNY-dane-zbierane-nie-od-osoby-której-dotyczą-RODO

 

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA

 

rollup_02_2019_v4_zielony

Projekt pn.: „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

Lider projektu:

 • Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Dzierżoniów,
 • Gmina Miejska Dzierżoniów,
 • Gmina Dzierżoniów,
 • Gmina Piława Górna,
 • Gmina Niemcza,
 • Gmina Łagiewniki

 

Projekt partnerski skierowany jest do 2806 osób z 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

Zakres projektu ustalony został na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkół. Określone zostały największe problemy placówek z terenu Powiatu. Dzięki temu, projekt odpowiadać będzie na potrzeby dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i rodziców, co pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie kompetencji kluczowych.

 

Odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby jest wdrożenie poniższych działań:

 • realizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie nauczania przedmiotów językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz przedsiębiorczości;
 • realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • wyposażenie szkół w niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia zajęć (w tym TIK);
 • szkolenia dla nauczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji planowanych zajęć;
 • organizacja 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów (394K), które są jedną
  z najskuteczniejszych metod oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w procesie edukacji dzieci i młodzieży oraz sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania lub utrwalania realizowanych treści kształcenia

 

Cele projektu

Realizacja powyższych zadań szczegółowych ma służyć realizacji celów projektu tj.:

 • zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans,
 • podniesieniu jakości i efektywności nauczania w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy,
 • zapewnieniu jakości wykształcenia odpowiadającego standardom społeczeństwa opartego na wiedzy, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

 

Planowane efekty

 • rozwój kompetencji kluczowych wśród 2500 uczniów w tym: rozwój 793 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • wzrost kompetencji 306 nauczycieli,
 • wyposażenie pracowni poprzez zakup specjalistycznych materiałów dydaktycznych (w tym TIK) umożliwiających indywidualizację pracy z uczniem podczas kół zainteresowań oraz prowadzenie zajęć wyrównawczych,
 • pogłębienie, rozszerzanie oraz utrwalenia realizowanych treści kształcenia poprzez organizację 21 wycieczek szkolnych dla 720 uczniów.

 

Projekt zakłada także współpracę pomiędzy placówkami objętymi projektem, w celu udostępniania pracowni wspartych w ramach programu szkołom, które nie posiadają odpowiedniej bazy dydaktycznej.

 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nastąpi poprzez realizację zajęć w następujących blokach tematycznych:

 1.  "Z jezykiem obcym za pan brat" – wsparcie uczniów z języka angielskiego, hiszpańskiego  i niemieckiego /617os.-318K, 299M/
 2.  "Młody przyrodnik" -wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych /437os.-233K, 204M/
 3.  "Młody Pitagoras" – wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki /367os.-199K, 168M/
 4.   Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, biofeedback, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne) /793os.-425K,368M/
 5.  "Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa /286os.-153K,133M/

 

Wartość projektu: 2.143.528,98 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł

 

Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30