Samorządy zatwierdziły przyszłoroczny budżet Stowarzyszenia

Samorządy zatwierdziły przyszłoroczny budżet Stowarzyszenia

ziemia_dzierzoniowska_7_pazdziernika_2016_2

Podczas zgromadzenia zwyczajnego członków, które odbyło się 7 października, omówiono dotychczasowe działania i przekazano informacje o złożonych i przygotowywanych wnioskach na zadania, na które chcemy zdobyć unijne dofinansowanie.

Stowarzyszenie tworzą wszystkie samorządy naszego powiatu. Odpowiada ono za przygotowywanie wniosków umożliwiających ubieganie się o unijne pieniądze, w oparciu o które realizowane będą duże i wspólne inwestycje.   

Przyszłoroczny budżet wyniesie 308 tys. zł. Składki członków stowarzyszenia pokrywają koszty przygotowania i przeprowadzenia procedury aplikacyjnej związane z projektami ponadlokalnymi.

– Z informacji zwrotnej od Urzędu Marszałkowskiego wiemy że, trzy z pięciu złożonych wniosków są na etapie oceny merytorycznej. Łączna wartość dofinansowania mogłaby wynieść 20 milionów złotych – mówi Marcin Pawełek – dyrektor biura Ziemi Dzierżoniowskiej. 

Procedura weryfikacji i oceny wniosków składa się z kilku etapów, m.in. weryfikacji technicznej, oceny formalnej i merytorycznej (ekonomiczno-finansowej oraz dziedzinowej).

Część piątkowego spotkania poświęcono również kwestii rozwoju działającego na naszym terenie Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. Z jego usług korzystają przedsiębiorcy, potrzebujący wsparcia właśnie w poręczaniu kredytów. 

Tematy nad którymi pracuje stowarzyszenie:

  • w ramach działania 3.3.B wspólnie z Gminą Bielawa opracowywany jest wniosek pn.”Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”;

  • w ramach działania 6.3.B wspólnie z Gminą Bielawa oraz Gminą Piława Górna opracowywany jest wniosek pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych”;

  • projekt opracowywany wspólnie z Gminą Bielawa, Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce w ramach działania 4.4.E – dotyczy wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych;

  • w ramach działania 6.3.A opracowywany jest wniosek partnerski dotyczący remontu, przebudowy bądź adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych lub rekreacyjnych dla zdegradowanych obszarów Powiatu Dzierżoniowskiego – odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Źródło: UM Dzierżoniów