Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Ponadlokalna Strategia Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Dzierżoniowskiego,

W związku z opracowywaniem Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030 prosimy Państwa o wypełnienie elektronicznych ankiet skierowanych do mieszkańców poszczególnych gmin, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców działających na terenie Ziemii Dzierżoniowskiej.

Zwracamy się z prośbą o zabranie głosu w ważnej sprawie. Wyrażona w ankietach opinia umożliwi lepsze opracowanie projektu Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na lata 2021 – 2030, który za kilka miesięcy zostanie Państwu przedstawiony do konsultacji. Uczestnictwo w badaniu jest anonimowe, trwa kilka minut a Państwa udział w badaniu będzie odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności i przyczyni się do jej rozwoju.

Poniżej przekazujemy linki do ankiet:

1. Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-d

 

2. Gmina Dzierżoniów

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-gd 

 

3. Gmina Bielewa

https://www.survio.com/survey/d/q8v7n1t8r7x7h4w2gponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-b

 

4. Gmina Pieszyce

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-p

 

5. Gmina Łagiewniki

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-l

 

6. Gmina Niemcza

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-n

 

7. Gmina Piława Górna

https://www.survio.com/survey/d/i6g-ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pg

 

8. Organizacje pozarządowe:

https://www.survio.com/survey/d/ponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-ngo

 

9. Przedsiębiorcy:

https://www.survio.com/survey/d/q1f7m1x2x9e9y2b2iponadlokalna-strategia-rozwoju-aglomeracji-dzierzoniowkiej-2020-2030-pad