Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

Zamawiający "Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska", z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200), Rynek 36, informuje, że dokonuje zmiany treści opisu przedmiotu zamówienia dotyczący zamówienia zaplanowanego dla Gminny Pieszyce w zakresie grubości ścianki słupów stalowych, będących elementem konstrukcji mocującej, z minimum 8 mm na minimum 3 mm. Pełny opis zmainy został zamieszczony poniżej.

Zmiana treści zamówienia

 

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostarczenie oraz montaż tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu "Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego" w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zgodnie z opisem zawartym w zalącznikach.

Informujemy, że termin składania ofert obowiązuje do dnia 27.07.2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły Zamówienia znajdują się w poniższych załącznikach.

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Formularz ofertowy

2. Wzór Umowy