OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 11.04.2019 r.

 

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" : DOSTAWA MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” – POSTĘPOWANIE II

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

OGLOSZENIE O UDZIELENIEU ZAMOWIENIA (1)