Dzienne archiwa: Marzec 8, 2018

stowarzyszenie_unia​Dzierżoniów, 08.03.2018r.

Ogłoszenie wyniku

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego NR SZD.ZP.1.2018

na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach projektu
pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, poprzez wyposażenie
i adaptację pracowni szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

     NIP 882-212-26-21

            tel. 74 81 08 431

 

W wyniku złożenia dwóch ofert o takiej samej jednakowej kwocie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaprosił dwóch Oferentów:

  1. KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560 WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów.
  2. Foto-Grafika Marcin Łubkowski, Os. XXV-lecia 18B/1, 58-260 Bielawa,
    NIP 882-106-68-262,

do złożenia dodatkowej oferty na wykonanie oraz publikację jednego artykułu w prasie lokalnej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego (jedna emisja/cała strona o formacie A3) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

W dniu 06 marca 2018 r., ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszeniezd.pl. Rozesłano także zaproszenie do złożenia oferty w/w Wykonawcom. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

  1. Lista ofert:

W dniu 08 marca 2018 roku o godzinie 10:15, dokonano otwarcia ofert.
W terminie wpłynęły 2 ważne oferty:

 

 

Lp.

Oferent

ZAMÓWIENIE

CENA BRUTTO

Spełnienie kryterium

1.

KUBARA LAMINA S.A.

ul. Puławska 34,
05-500 Piaseczno,

NIP 886-00-22-560

WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”,

ul. Rynek 39,

58-200 Dzierżoniów

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto            750,00 zł

Podatek VAT        172,50 zł

Cena brutto            922,50 zł

(słownie brutto: dziewięćset dwadzieścia dwa złote 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

2.

Foto-Grafika Marcin Łubkowski

Os. XXV-lecia 18B/1

58-260 Bielawa,

NIP 882-106-68-262

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA:

wykonanie oraz publikacja jednego artykułu prasowego (jedna emisja/cała strona) o formacie  m.in. A3

Cena netto             850,00 zł

Podatek VAT        195,50 zł

Cena brutto         1 045,50 zł

(słownie brutto: tysiąc czterdzieści pięć złotych 50/100)

TAK

(oferta spełnia kryteria formalne
w ogłoszeniu)

 

 

 

  1. Rozstrzygnięcie:

Wpłynęły dwie ważne oferty, które spełniły kryteria określone w ogłoszeniu. 

 

Biorąc pod uwagę kryteria i sposób oceny ofert, zamówienie na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach części 2, zostaje udzielone firmie: KUBARA LAMINA S.A., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno, NIP 886-00-22-560, WYDAWCA „Tygodnik Dzierżoniowski”, ul. Rynek 39, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowany przez Panią Natalię Budzyńską.

 

Sporządziła: Joanna Zjawin