Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych a) część I – Meble, b) część II – Sprzęt elektroniczny, c) część III – Pomoce dydaktyczne;

Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych a) część I – Meble, b) część II – Sprzęt elektroniczny, c) część III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

 

 

Dzierżoniów, 04.01.2019 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka". 

Unieważnienie postępowania – część 3 – pomoce dydaktyczne.

 

unieważnienie cz.3