OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA wyposażenia pracowni szkolnych: a) CZĘŚĆ I – Meble; b) CZĘŚĆ II – Sprzęt elektroniczny; c) CZĘŚĆ III – Pomoce dydaktyczne;

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 03.01.2019 r.

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"Wyposażenie dla szkoł na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu "Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka"

protokoł z sesji otwarcia_03.01.2019r