Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

Przetarg nieograniczony na realizację kampanii informacyjnej „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Materiały do pobrania:

1. SIWZ: SIWZ_ogłoszenie 630485-N-2018

2. Ogłoszenie: ZP400PodgladOpublikowanego

Odpowiedzi i wyjaśnienia część 1.

Pytanie 1.1

Czy w związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.2. Cele zamówienia (…) – generującą określone postawy – wywołanie zamierzonych postaw i zachowań w zakresie ochrony środowiska … Czy  otrzymamy od Państwa wsparcie w postaci materiałów merytorycznych, dotyczących aspektów ochrony środowiska? 

Odpowiedź:

Wszystkie materiały merytoryczne powinny zostać opracowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem gatunków chronionych i specyfiki obszaru Gór Sowich oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony środowiska naturalnego. 

Projekt powinien objąć następujące gatunki wpisane do czerwonej księgi roślin i zwierząt:

 1. Zanokcica serpentynowa – wymierający, krytycznie zagrożony.
 2. Nocek Bechsteina – gatunek bliski zagrożenia.
 3. Arnika Górska – narażona na wyginięcie.
 4. Czosnek niedźwiedzi – narażony na izolowanych stanowiskach.

oraz gatunki objęte ochroną gatunkową ścisłą/siedliska o znaczeniu priorytetowym:

 1. Zanokcica serpentynowa,
 2. Mopek,
 3. Nocek duży,
 4. Nocek orzęsiony,
 5. Nocek Bechsteina,
 6. Puszczyk,
 7. Puchacz zwyczajny,
 8. Puchatka zwyczajna,
 9. Sóweczka zwyczajna,
 10.  Pełnik Europejski,
 11.  Arnika Górska.


Pytanie 1.2

W związku z zapisem  § 3 Opis przedmiotu zamówienia, 3.5. Zakres przedmiotu zamówienia, punkt 9. Opracowanie i przygotowanie profilu na Facebook zawierającej materiały przygotowanie w ramach projektu. Czy  prowadzenie profilu w ramach projektu, również powinno się znaleźć w zapisie, czy będzie on prowadzony po Państwa stronie?

Odpowiedź:

Zamówienie obejmuje także prowadzenie przez Wykonawcę profilu Facebook’a w okresie realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 – później przekazanie loginu i hasła Zamawiającemu), samodzielne redagowanie i umieszczanie minimum dwóch postów tygodniowo odnoszących się do zagadnień Projektu oraz umieszczanie postów przygotowanych przez Zamawiającego.

—————————————————————————————————————————————-