PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”

Dzierżoniów, dnia 8 sierpnia 2017r

 

 

OGŁOSZENIE

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 "Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich

 – kampania informacyjno-edukacyjna

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

               W dniu 31 lipca 2017r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do trzech potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

  1. Lista ofert:

W dniu 8 sierpnia 2017r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie płynęła jedna oferta:

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia

7 500,00 PLN

(6 097,56 netto)

Brak

  1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna ważna oferta. Po dokonaniu jej sprawdzenia pod kontem poprawności i spełnienia kryterium dostępu uznano ofertę nr 1 za korzystną dla Zamawiające i spełniającą wszystkie kryteria zamówienia. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

  1. Uwagi: Brak