Posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

Posiedzenie Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

zarząd ziemii dzierżoniowskiej grudzień 2016 (1)

W dniu 30 grudnia 2016 roku odbyło się 4 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia, Dyrektor Biura    Stowarzyszenia przekazał członkom Zarządu krótkie sprawozdanie z działalności Biura w kończącym się roku 2016 r.        Szczególny nacisk został położony na analizę złożonych przez Stowarzyszenie wniosków partnerskich oraz poszczególnych  etapach oceny wniosków. Członkowie Zarządu dyskutowali również nad planem działania Stowarzyszenia na kolejny rok      działalności.

Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska bardzo pozytywnie ocenił prace oraz inicjatywy podejmowane
przez Biuro Stowarzyszenia na przestrzeni całego 2016 roku.