Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski

Projekt pn. „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski”

realizowany jest w terminie od 22.11.2023 do 10.10.2025 r.
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Priorytetu nr 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych
na Dolnym Śląsku” Działania nr 9.2 „Transformacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej”
Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 

FEDDS-kolor-poziom

 

Projekt powstał dzięki umowie partnerskiej zawartej przez Powiat Dzierżoniowski oraz Stowarzyszanie Ziemia Dzierżoniowska na rzecz uczniów i nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski, tj.:

1)  Technikum w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

2)  Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie,

3) Technikum i Szkoła branżowa I st. w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie.

Bezpośrednią grupą docelową są uczniowie, którzy będą realizowali program nauczania przedmiotów zawodowych związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą regionu oraz zawodów pożądanych przez lokalnych pracodawców.

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja pracowni informatycznych szkół zawodowych w celu dostosowania ich do współczesnych standardów odpowiadającym potrzebom lokalnego rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. Zakres Projektu obejmuje adaptację i modernizację pracowni informatycznych oraz zakup wyposażenia w 3 Zespołach Szkół na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, kształcących m.in. w zawodach mechanicznych, elektrotechnologicznych, technologii informatycznych i telekomunikacyjnych oraz zawodach związanych z inżynierią środowiska.

 

Działania projektowe obejmują:

1) Modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie,

2) Modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie,

3) Modernizację pracowni informatycznej i utworzenie Centrum Edukacji Informatycznej InfoŻefom
w Zespole Szkół i Kształcenia Zawodowego w Bielawie,

4) Dostosowanie infrastruktury modernizowanych pracowni do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Działania przewidują przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w pracowniach informatycznych, w których realizowane są aktualnie zajęcia zawodowe. Obecne pracownie komputerowe charakteryzują się przestarzałą infrastrukturą elektryczną oraz siecią komputerową. Projekt obejmuje wymianę sprzętu komputerowego i urządzeń towarzyszących, a także aktualizację oprogramowania wymaganego do edukacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych. Modernizacje pracowni pozwolą na realizację kształcenia zawodowego w warunkach dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Nauka zawodu w pracowniach będzie odpowiadała warunkom zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Inwestycje pozwolą uczniom rozwijać kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i realizować w przyszłości indywidualną karierę zawodową w oparciu o nabyte w szkole umiejętności. Dostosowanie systemów kształcenia zawodowego do wymogów współczesnego rynku pracy umożliwi uczniom pewniej wejść do zawodu, odważniej podejmować decyzję na temat swojej przyszłości. Zdobycie nowych doświadczeń zawodowych podniesie ich wiedzę oraz umiejętności potrzebne na wymagającym, nowoczesnym rynku pracy. Wszystkie pracownie będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej w trzech szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Bezpośrednie cele projektu to  rozwój kształcenia zawodowego i dostosowaniego do potrzeb lokalnego rynku pracy , w szczególności w zakresie związanym z nowymi technologiami, rozwój kształcenia w zakresie zgodnym z zapisami Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 oraz utworzenie infrastruktury zbliżonej do rzeczywistego środowiska pracy (we współpracy z pracodawcami). Pośrednie cele to wsparcie budowy kompetencji pożądanych przez lokalnych pracodawców, szczególnie w zakresie informatyki, mechaniki, energetyki i elektroniki, związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych i usługowych oraz wsparcie budowy kompetencji kluczowych dla dywersyfikowanej gospodarki, w tym staże dla uczniów szkół zawodowych realizowane u pracodawców.

 

Wartość całkowita projektu: 2 521 728,29 PLN

Wartość dofinansowania: 2 017 382,63 PLN

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie