PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dzierżoniów, dnia 9 grudnia 2016r

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

 Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych

 na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

               W dniu 1 grudnia 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do trzech potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

  1. Lista ofert:

W dniu 9 grudnia 2016r o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert. W terminie płynęły dwie oferty:

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

50-106 Wrocław, Rynek 7

spełnia

11 070 PLN

(9 000 netto)

Brak

2

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

spełnia

9 000 PLN

(7 317,07 netto)

Brak

  1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie ważne oferty. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod kontem poprawności i spełnienia kryterium dostępu za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

  1. Uwagi: Brak

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak