Konferencja pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”

Konferencja pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wspólnie z Urzędem Miasta Dzierżoniów organizuje konferencję pn. „Dotychczasowa realizacja, problemy, plany i wyzwania we wdrażaniu RPO WD i PROW na lata 2014-2020 w ramach OSI ZKD”.  Weźmie w niej udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, przedstawiciele Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z Departamentu Funduszu Europejskich oraz Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, a także przedstawiciele wszystkich samorządów Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiego Obszaru Strategicznej Interwencji i osoby związane z realizacją programów operacyjnych. Obecność prelegentów w osobach przedstawicieli UMWD pozwoli na poruszenie ważnych dla samorządów kwestii związanych z aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konferencja odbędzie się 18 października 2016 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Poniżej przedstawiamy plan spotkania:

  1. 10:00 – 10:10 Otwarcie spotkania oraz przywitanie przybyłych gości przez p. Dariusza Kucharskiego – Burmistrza Dzierżoniowa,
  2. 10:10 – 10:40 Prezentacje przedstawicieli OSI ZKD przedstawiające złożone wnioski w ramach RPO WD 2014-2020 oraz  PROW 2014-2020 przez wszystkie gminy  z terenu Dzierżoniowsko – Kłodzko – Ząbkowickiego,
  3. 10:40 – 11:10 „Dotychczasowa realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  4. 11:10 – 11:35 Dyskusja – pytania,
  5. 11:35 – 12:05 Przerwa (poczęstunek),
  6. 12:05 – 12:35 „Dotychczasowa realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i plany na kolejne lata” – wystąpienie przedstawiciela Wydziału Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
  7. 12:35 – 13:00 Dyskusja – pytania,
  8. 13:00 – 13:20 Wystąpienie p. Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
  9. 13:20 – 13:50 Dyskusja – pytania,
  10. 13:50 – 14:00 Zakończenie spotkania.

 

Konferencja roll-up