PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

Dzierżoniów, dnia 14 września 2016r

 

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na opracowanie studium wykonalności dla projektu

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych

w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

               W dniu 5 września 2016r ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego zostało opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia   www.stowarzyszeniezd.pl w dziale „ogłoszenia” oraz zgodnie z regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień publicznych wysłano zaproszenie do pięciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

  1. Lista ofert:

W dniu 13 września 2016r o godz. 14:15 dokonano otwarcia ofert. Wpłynęła tylko jedna oferta

Lp.

Oferent

Kryterium doświadczenie

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul Jedności Narodowej 45B

Spełnia / 3 referencje powyżej 1,5 mln PLN

9 000

Brak

 

  1. Rozstrzygnięcie:

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna ważna oferta, która spełnia kryteria dostępu. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Zamówienie zostaje udzielone firmie:

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego S.C.

50-260 Wrocław, ul. Jedności Narodowej 45B

 

  1. Uwagi: Brak

 

Sporządził:       

Aleksander Siódmak