OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ MEBLI, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA SZKÓŁ NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „KREATYWNOŚĆ I NAUKA – KAŻDY UCZEŃ TEGO SZUKA” POSTĘPOWANIE II

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Dzierżoniów, 19.02.2019 r. 

 

Poniżej Zamawiający publikuje

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w przetargu nieograniczonym na część II i III (dostawę pomocy dydaktycznych oraz pomocy terapeutycznych i logopedycznych)

w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”

zawiadomienie o wyborze wykonawcy