Dzienne archiwa: Lipiec 19, 2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

 

SZD.ZP.14.2019

Dzierżoniów, dnia 19.07.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.

„Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

W załączeniu znajdują się wyniki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Protokół z postępowania