Dzienne archiwa: Marzec 14, 2019

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: „UNIKALNE PIĘKNO ŚRODOWISKA NATURALNEGO GÓR SOWICH – KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, 14.03.2019 r

SZD.ZP.01.2019

 

PROTOKÓŁ
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych
w ramach projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich –
kampania informacyjno-edukacyjna” – współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  1. Zamawiający:

„Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

W dniu 05.03.2019 r. zapytanie o cenę umieszczono na stronie Zamawiającego (http://www.stowarzyszeniezd.pl/?m=20190305) oraz skierowano do pięciu potencjalnych wykonawców. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

  1. Lista ofert:

Do dnia 13.03.2019 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Lp.

Oferent

Cena

(PLN brutto)

Uwagi

1.

 

Marginez Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

2 885,00

 

Brak uwag

 

 

  1. Rozstrzygnięcie

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 05.03.2019 r. wpłynęła jedna ważna oferta. Po dokonaniu jej sprawdzenia pod kątem poprawności oraz spełnienia wymogów określonych w zamówieniu uznano ofertę nr 1 za korzystną dla Zamawiającego. Kwota oferty nie przekracza wartości szacowanej zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz przeprowadzoną analizę cen rynkowych za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający udziela zamówienia firmie:

 

Marginez
Marta Bogdanowicz
os. Różane 9c/3
58-200 Dzierżoniów

 

 

  1. Uwagi: Brak

 

 

 

 

 

Sporządziła:
Joanna Sadolewska