Dzienne archiwa: Lipiec 13, 2018

PROTOKÓŁ z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PoL-kolor

Dzierżoniów, dnia 12 lipca 2018r

 

SZD.ZP.03.2018

PROTOKÓŁ

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na tablice informacyjno-pamiątkowe w ramach Projektu

„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

 

  1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

58-200 Dzierżoniów, Rynek 36

 

W dniu 4 lipca 2018r zapytanie o cenę skierowano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców. Ponadto zapytanie o cenę zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta (www.stowarzyszeniezd.pl/ogłoszenia). Potwierdzeniem wykonania ww. czynności są dokumenty stanowiące integralne elementy postępowania.

 

  1. Lista ofert:

            W terminie do dnia 12 lipca 2018r godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Lp.

Oferent

Cena brutto PLN

(netto PLN)

Uwagi

1

„RAWBUD”-Rawicz Sp. z o.o.

Masłowo, ul. Śląska 88

63-900 Rawicz

5 146,81

(4 184,40 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

2

Zakład Reklamowy „Znaki pl”

Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

5 239,80

(4 260,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

3

Marginez Marta Bogdanowicz

Oś. Różane 9c/3

58-200 Dzierżoniów

9 977,00

(9 977,00 netto)

Oferta spełnia kryteria oceny.

 

  1. Rozstrzygnięcie:

Wszystkie otrzymane oferty są ważne, zostały złożone w terminie i spełniają wymogi techniczne określone w zapytaniu o cenę. Najniższą kwotę wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia zawiera oferta nr 1. Z tego względu, biorąc pod uwagę kryterium oceny ofert  zamówienie otrzymuje:

„RAWBUD” – RAWICZ Spółka z o.o.

Masłowo ul. Śląska 88, 63-900 Rawicz

 

  1. Uwagi: Brak

 

 

Aleksander Siódmak