Dzienne archiwa: Październik 30, 2017

Zatwierdzono budżet Stowarzyszenia na 2018 rok

Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego członków „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”, które odbyło się 27 października 2017 r. w Urzędzie Miasta Bielawa, podjęto uchwały dotyczące przyjęcia Planu Finansowego Stowarzyszenia oraz ustalenia wysokości i częstotliwości regulowania składek członkowskich na 2018 rok.

Podczas spotkania p. Marcin Pawełek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia przedstawił również informację o pozyskanych środkach w ramach projektów partnerskich oraz planach na kolejne wspólne projekty.

Efekty współpracy Biura Stowarzyszenia oraz poszczególnych gmin przynoszą wymierne korzyści. Na dzień 27.10.2017 r. otrzymano dofinansowanie dla 7 projektów o łącznej wartości 23.124.789,20 zł.

Wartość projektów wspartych dofinansowaniem to blisko 30 mln zł. 

Stowarzyszenie tworzą wszystkie samorządy naszego powiatu. Odpowiada ono za przygotowywanie wniosków umożliwiających ubieganie się o unijne pieniądze, w oparciu o które realizowane będą duże i wspólne inwestycje.   

Przyszłoroczny budżet wyniesie 350 tys. zł. Składki członków stowarzyszenia pokrywają koszty przygotowania, przeprowadzenia procedury aplikacyjnej oraz realizacji projektów partnerskich.

IMG_1649

IMG_1650  

IMG_1651

IMG_1653

Zdjęcia udostępnione przez Urząd Miasta w Bielawie.